Pristatymas „Kompiuterio aplinkos pritaikymas silpnaregiui mokiniui“

2020-10-30

Pristatymas „Kompiuterio aplinkos pritaikymas silpnaregiui mokiniui“ lapkričio 18 d. 15.00 val.  Pristatymas vyks per nuotolinę ZOOM sistemą.  Pristatymas aktualus šalies ir LASUC pedagogams. 

Kviečiame dalyvauti

Ankstesnysis Sekantis