Paskaita tėvams „Pozityvus tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas“

2019-11-11

Lapkričio 16 d. 

Paskaitoje diskutuosime apie tėvų ir pedagogų bendradarbiavimą padedant ypatingiems vaikams įsitraukti į grupės veiklas, o kitiems vaikams juos priimti ir padėti kasdienėse veiklas.

Seminare kalbėsime apie tai, kaip šeimai imtis iniciatyvos ir būti orientuotai į bendradarbiavimą su ugdymo įstaigų pedagogais ir švietimo pagalbos specialistais vadovaujantis įgalinimo (angl. empowerment) požiūriu sprendžiant bendras problemas. Diskutuosime ne tik apie vaiko problemas, bet ir jas analizuosime remdamiesi šeimos narių kaip sistemos patirtimi ir stipriosiomis pusėmis. Analizuosime, kaip sudaryti vaiko ugdymo planą įtraukiant ir kitus grupės / klasės vaikus, kokios yra specialistų ir tėvų atsakomybės, pareigos ir įgyvendinimo kartu galimybės. Išryškinsime komandinio darbo efektyvumą.

Paskaitoje analizuosime šiuos aspektus:

  • Kaip tėvams tapti bendradarbiavimą skatinančiais ir aktyviais vaikų harmoningo ugdymosi proceso dalyviais, nurodant, kokios pagalbos jiems reikia.
  • Tik tada, kai šeimos geba bendradarbiauti ir paprašyti pagalbos, specialistai gali jiems padėti.
  • Pedagogams ir kitiems švietimo pagalbos specialistams nepakanka vien žinoti diagnozuotą ligą, nes ugdant svarbu žinoti ne tik tai, dėl ko, kada sutriko viena ar kita funkcija, bet ir tos funkcijos tolesnio lavinimo galimybes bei jos padarinius kitų asmenybės struktūros dalių funkcionavimui ir pan.
  • Labai svarbu įvertinti raidos sutrikimus ir stebėti pažangą, t. y. kompleksinis vaiko įvertinimas, kuriame dalyvauja medikai, pedagogai, psichologai; esant poreikiui, pasitelkiami reikiami specialistai pakoreguoti pagalbos vaikui ir šeimai planą.

Lektorė – doc. dr. Sigita Burvytė.

Renginys yra nemokamas. 

Registracija

Ankstesnysis Sekantis