Mokinių tėvų susirinkimas

2020-01-27

Mokinių tėvų susirinkimas. Dalyvauja mokiniai, jų tėveliai, pedagogai

Vasario 14 d. 12 val. Aktų salė. 

Ankstesnysis Sekantis