Kviečiame dalyvauti

2022-05-12

2022 m. gegužės 20 d. vyks informacinis renginys savivaldybių administracijų tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriams. Renginyje bus pateikiama informacija apie sutrikusios regos ir įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių vaikų vertinimo, konsultavimo ir ugdymo(si) galimybes.

Suinteresuoti, tikslinės dalyvių grupės asmenys registruojasi šia nuoroda: https://docs.google.com/forms/d/1rSOwtpp2zGhjQq8mlYTPWFdiHplB3fyf8pEb-dxiVGI/edit

Ankstesnysis Sekantis