Ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės bendruomenės šventė „Tau mamyte…“

2021-04-26
KVIEČIAME
Balandžio 30 d. 11.00 val. ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės bendruomenę nuotoliniu būdu dalyvauti šventėje „Tau mamyte…“
Prisijungimo nuoroda bus siunčiama el. paštu renginio dieną.
Ankstesnysis Sekantis