Eilėraščių deklamavimo konkursas ,,Tėviškėle, tu graži“

2020-01-27

Eilėraščių deklamavimo konkursas ,,Tėviškėle, tu graži“.

Dalyvauja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupės vaikai, P–4 kl. mokiniai.

Vasario 11d. 

Ankstesnysis Sekantis