Projektinė veikla „Tėviškėlę aš turiu…“

2023-03-15

Kovo 9 d. pradinių klasių mokiniai dalyvavo projektinėje veikloje „Tėviškėlę aš turiu…“ Mokiniai prisiminė Lietuvos istoriją, praplėtė žinias apie tėviškę, kitataučiai vaikai sužinojo daug įdomių faktų apie Lietuvą.

Projektinės veiklos pradžioje vaikai mokėsi naujų liaudies šokių žingsnių, šoko žinomus ratelius. Vėliau aktyviai dalyvavo kūrybinėse veiklose: gamino vėliavėles, taktilinį žemėlapį, pynė apyrankes. Projektinę veiklą užbaigė dainomis ir eilėraščiais apie gimtinę.

Nadia Baranovskaja

Ankstesnysis Sekantis