* Šie laukai privalomi

Kviečiame mokytis

Elektroninis dienynas

Kreipkitės

Biudžetinė įstaiga
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Ateities 44, LT-06329, Vilnius
8 5 2484100
8 650 95961
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 191713612

Projektas „Aitvaras“

Apie projektą

Bendru Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos bei Olandijos „Visio“ centro sutarimu Lietuvoje pradėtas vykdyti 3-ejų metų projektas, skirtas sutrikusios regos mokinių (0-21 metų) ugdymo veiksmingumui, tiflopedagoginės pagalbos prieinamumui. Olandijos aklųjų ir silpnaregių Visio centro specialistai ketina pasidalinti patirtimi, kaip dirbama su sutrikusios regos kūdikio šeima, kaip parengiama mokyklos bendruomenė nematančio vaiko priėmimui ir mokymuisi. Ketinama 10 Lietuvos tiflopedagogų supažindinti, kaip pedagoginėmis priemonėmis nustatyti silpnaregio ir neregio vaiko individualius specialiuosius ugdymosi poreikius.

Skambiu „Aitvaro“ pavadinimu pasipuošęs bendras dviejų šalių projektas pagaliau sulaukė stipraus vakarų vėjo ir pakilo Klaipėdos padangėje. Rugsėjo 24-28 dienomis vyko pirmasis projekto seminaras „Vaikštančio mokytojo darbas pradinėje ir vidurinėje mokykloje“. Klaipėdos Regos ugdymo centre susirinko 25 tiflopedagogai iš Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro, Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro, Klaipėdos regos ugdymo centro, Panevėžio regos centro „Linelis“ bei Šiaulių Petro Avižonio regos centro, Utenos PPT ir Plungės specialiosios mokyklos.

Į pajūrį Lietuvos aklųjų ir silpnaregių mokytojai suvažiavo susipažinti su Olandijos keliaujančių mokytojų darbo specifika. Patyrusios Olandijos „vaikštančios aklųjų mokytojos“ dosniai dalinosi savo darbo patirtimi. Lietuvoje kol kas neturime net tikslaus, patvirtinto termino apibūdinančio darbo specifiką. Vartojami terminai „vizituojantis, vaikštantis, keliaujantis, važinėjantis mokytojas“. „Vaikštantys mokytojai“ – tai tiflopedagogai, įvairiausiais būdais pasiekiantys namuose, mokyklose, ugdymo centruose besimokančius sutrikusios regos mokinius. Dažniausiai jų kelionė iki vaiko trunka ilgiau, nei pats užsiėmimas. Norą pasiekti neregį mokinį dažnai riboja nesutarimai tarp savivaldybių – „Kas apmokės mokytojui už kelionę?“. Atstumai tolimi – tenka važiuoti net 50-100 km, kartais net neturint galimybės tą pačią dieną grįžti atgal.

Seminaro metu paaiškėjo netikėta tiesa: Olandijoje vaikštančiu mokytoju gali tapti bet kuris bendrojo lavinimo mokyklos mokytojas, ketinantis dirbti Visio Centre. Tiflopedagogo diplomo nereikia – darbo specifikos išmokstama stebint patyrusio specialisto darbą. „Vizituojantis mokytojas“ visus mokslo metus dirba su jam paskirtais 35 sutrikusios regos mokiniais, jų tėvais, klasės draugais, mokytojais, mokyklos bendruomene. Kaip dažnai lankytis mokyklose sprendžia patys vaikštantys mokytojai. Vienus mokinius lanko kartą per savaitę, kitiems gali prireikti ir kasdieninės pagalbos, dar kitų mokykloje ugdymo situaciją aptaria kartą per tris mėnesius. Olandijoje keliaujantis aklųjų mokytojas tiesiogiai nedirba su mokiniu. Tik atskirais atvejais, labai retai kai reikia mokyti Brailio rašto, naudotis didinimo priemonėmis, ar kompiuterinėmis programomis, dirbama individualiai. Darbo laikas paskirstomas pirmiausia silpnaregio ar aklojo mokinio aplinkos pritaikymui (darbo vietos įrengimas, rašymo, skaitymo priemonių naudojimas, tinkamo kontrasto, šrifto parinkimas, techninės pagalbos priemonių naudojimas, ir kt.). Daug laiko skiriama tokio mokinio pedagogų konsultavimui ir supažindinimui su vaiko matymo ypatumais. Ypatingas dėmesys skiriamas sutrikusios regos mokinio tėvams.

Klaipėdos seminaro dalyvėms užsidėjusioms akių ligas „simuliuojančius“ akinius teko atlikti įvairias atidaus žvilgsnio reikalaujančias užduotis. Tokie pratimai naudingi kiekvienam silpnaregio ar aklojo draugui, mokytojui, tėvams. Taip akivaizdžiausiai suvokiami blogai matančio vaiko specialieji ugdymosi poreikiai.

Bendravimas su sutrikusios regos vaikų tėvais atskira labai jautri tema. Patyrusios Olandijos specialistės akcentuoja psichologinius bendravimo su neįgalaus vaiko tėvais aspektus ir pateikia išsamius patarimus.

Lapkričio 26- 30 dienomis Lietuvos tiflopedagogai rinkosi Šiaulių Petro Avižonio regos centre. Jaunas olandų neuropsichologas Jeffry dalyves sužavėjo neišsenkančia energija ir giliomis žiniomis apie regos sutrikimus. Seminaro dalyvės sužinojo, kaip iš tikrųjų vyksta matymo procesas. Vaizdai formuojasi tam tikrose galvos smegenų vietose, iš tiesų mato smegenys, ne akys. Olandų specialistai teigia, kad žievinis regos sutrikimas yra dažniausia vaikų regos sutrikimų priežastis. Ankstyvojo ugdymo specialistės rodė daug nufilmuotos medžiagos apie žaidžiančius neregius mokinius, supažindino su neregių vaikų žaidimo metodika.

2013 metais projektas „Aitvaras“ jau drąsiai skraido Lietuvos padangėje. Balandžio mėnesį planuojamos regioninės konferencijos Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Kaune bei Vilniuje.

Konferencijoje skaityto pranešimo „Regos sutrikimai“ santrauką rasite čia.

Dalia Taurienė, LASUC Specialiojo ugdymo skyriaus vedėja

Stasė Bričkutė, LASUC Švietimo pagalbos, vertinimo ir konsultavimo skyriaus vedėja