PEPIS mokyklų komandų metodinis susitikimas

2021-02-26

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10  d.   Nr. V-2875/V1946/A1-1254 „Dėl pagalbos asmenims, kuriems diagnozuotas įvairiapusis raidos sutrikimas, 2021–2024 metų veiksmų plano patvirtinimo“ priemones ir tęsdamas 2020 m. pradėtas Pozityvaus elgesio  palaikymo ir intervencijos sistemos (PEPIS) diegimo Lietuvos mokyklose veiklas, 2021 m. vasario 23 d. dieną organizavo nuotolinį metodinį susitikimą šešių mokyklų komandoms, kurios buvo atrinktos diegti šią sistemą savo ugdymo įstaigose.

Metodinio susitikimo tema – „Daugiapakopė sistema: I pakopos prevencinės praktikos“. Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus specialistai kartu su dalyviais aptarė taisyklių kūrimo principus ir galimybes įvairioms mokyklos erdvėms, paskatinimų būdus ir pasekmių sistemas. Taip pat susitikimo metu Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus vedėja Gintarė Šatė mokyklų komandoms pristatė 2021 m. PEPIS veiklų planą, pagal kurį numatyti susitikimai kiekvieną mėnesį – mokymai, konsultacijos, metodiniai susitikimai. Aptarti mokyklų lūkesčiai bei pasiūlymai ir pastebėjimai dėl tolesnių veiklų.

Daugiau informacijos apie Pozityvaus elgesio palaikymo sistemą galite rasti Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus internetiniame puslapyje https://srvks.lt/apie-mus/pepis-pozityvi-mokykla/ bei  https://www.bild.org.uk/ ir https://www.pbis.org/.

Taip pat kviečiame susipažinti su skyriaus specialistų metodine medžiaga, parengta remiantis Pozityvaus elgesio ir intervencijų palaikymo sistema (PEPIS) – https://srvks.lt/apie-mus/pepis-pozityvi-mokykla/pepis-metodine-medziaga/.

Kristina Pranienė

 

 

 

 

 

Ankstesnysis Sekantis