Nuotolinis pristatymas „Fizinės aplinkos pritaikymas sutrikusios regos mokiniui“

2020-12-07

Kviečiame dalyvauti nuotoliniame pristatyme „Fizinės aplinkos pritaikymas sutrikusios regos mokiniui“. Gruodžio 17 d. 14.00 val. jungiamės ZOOM platformoje. Daugiau informacijos čia:  kvietimas į pristatymą

Pristatymo video medžiaga

Ankstesnysis Sekantis