Netradicinė dorinio ugdymo (tikybos) pamoka „Prakartėlė“ Šv. Kryžiaus atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje

2021-12-27

2021 m. gruodžio 21 dieną pradinių ir socialinių įgūdžių ugdymo II/III mokymo metų klasių mokiniai dalyvavo netradicinėje dorinio ugdymo (tikybos) pamokoje „Prakartėlė“ Šv. Kryžiaus atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje.

Bažnyčios kunigas Dovydas Grigaliūnas supažindino mokinius su prakartėlės istorija, sudarė galimybę taktiliškai tyrinėti jos gyventojus. Susitikimo pabaigoje visi kartu sugiedojome giesmę „Ateinu aš pas tave“, kuri bažnyčioje suskambo kaip angelų balsai.

Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčios kunigas pasidalijo šienu, kurį mokiniai galėjo pasiimti į namus. Mokiniai ir mokytojai buvo skatinami laikytis tradicijos – Šv. Kūčių vakarienės stalą dengti šienu.

Kalėdinis laukimas – stebuklas, kurio laukiame visus metus. Dėkojame kunigui Dovydui Grigaliūnui už priėmimą ir šiltą bendravimą su mokiniais.

Š. Meškuotienė

D. Pratusytė

Ankstesnysis Sekantis