* Šie laukai privalomi

Kviečiame mokytis

Elektroninis dienynas

Kreipkitės

Biudžetinė įstaiga
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Ateities 44, LT-06329, Vilnius
8 5 2484100
8 650 95961
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 191713612

Skelbimai

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia mokytis vaikus, kuriems nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymo(si) poreikiai dėl žymaus regos sutrikimo (aklumo, žymios, vidutinės silpnaregystės arba kompleksinės negalios, kurios sudėtyje yra regos sutrikimas). Šiame Centre suteikiamas kokybiškas pradinis, pagrindinis ir vidurinis išsilavinimas bei garantuojamas:

 • nemokamas apgyvendinimas bendrabutyje arba pavėžėjimas Vilniaus mieste;
 • nemokamas maitinimas;
 • glaudi bendruomenė, kurioje vaikas saugus ir savarankiškas;
 • moderni ir pritaikyta ugdymo(si) aplinka, specialios kompensacinės priemonės;
 • kryptinga švietimo pagalba ir konsultavimas;
 • platus ir nemokamas neformaliojo vaikų švietimo būrelių pasirinkimas;
 • išlaikius valstybinius brandos egzaminus, galimybė rinktis studijas universitetuose, kolegijose ar profesinėse mokyklose.

Norint mokytis šiame Centre, reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • gydytojo oftalmologo pažymą apie regėjimo aštrumą ir akių ligas;
 • neįgalumo pažymą;
 • pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą apie nustatytus specialiuosius ugdymo(si) poreikius;
 • vaiko asmens dokumentą;
 • mokymosi pasiekimų pažymėjimą;
 • prašymą, kuris yra pildomas Centre.

Susisiekime:

 • Ateities g. 44, Vilnius
 • (8 5) 248 4100
 • El. p. rastine@lasuc.lt