* Šie laukai privalomi

Kviečiame mokytis

Elektroninis dienynas

Kreipkitės

Biudžetinė įstaiga
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Ateities 44, LT-06329, Vilnius
8 5 2484100
8 650 95961
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 191713612

Informacija apie laisvas darbo vietas

I. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje Specialiojo pedagogo pareigoms užimti

Įstaiga / įmonė : Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Skelbimo įvadas : Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras skelbia atranką Specialiojo pedagogo pareigoms užimti.
Pareigos : Specialusis pedagogas
Pareigybės rūšis : Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį pilnu etatu (1,00 etatas).
Reikalavimai :
 1. Aukštasis išsilavinimas (specialiosios pedagogikos);
 2. Pedagogo kvalifikacija;
 3. Gebėti ugdymo procese taikyti informacines technologijas;
 4. Pedagoginio darbo stažas.

Privalumai:

– ne mažesnė nei 5 metų darbo patirtis.
– rekomendacijos.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti : CV ir motyvacinio laiško su nuoroda „Spec.pedagogas“ lauksime iki 2018 m. rugsėjo 1 d. įskaitytinai el. pašto adresu  rastine@lasuc.lt

Su pasirinktais kandidatais bus susisiekta telefonu.

Reikalingi dokumentai:

– prašymas;
– asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
– išsilavinimą patvirtinantis dokumentas;
–  pedagogo kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas;
– gyvenimo aprašymas (CV);
– sveikatos dokumentas;
– galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Adresas : Ateities g. 44, Vilnius
Siūlome : Specialiojo pedagogo darbą Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre 1 et.;

Specialusis pedagogas:

• atlieka pedagoginį mokinių vertinimą,

• nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje,

• padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus,

• pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, bendrąsias programas,

• teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams, globėjams, rūpintojams ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.

II. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje Matematikos–informacinių technologijų mokytojo pareigoms užimti

Įstaiga / įmonė : Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Skelbimo įvadas : Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje Matematikos-informacinių technologijų mokytojo pareigoms užimti
Pareigos : Matematikos – informacinių technologijų mokytojas (darbas pilnu etatu, virš 20 pamokų).

Mokiniai ugdomi pagal Bendrąsias ugdymo programas.

Pareigybės rūšis : Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
Reikalavimai :                     

 

 1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas, matematikos, informacinių technologijų mokytojo kvalifikacija;
 2. Puikiai mokėti lietuvių kalbą;
 3. Mokėti užsienio kalbą Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 4. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 5. Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai.
 6. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti :
 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Motyvacinį laišką;
 6. Dokumentus, patvirtinančius darbo stažą pagal pretenduojamą pareigybę;

Visi dokumentai pateikiami elektroniniu paštu: rastine@lasuc.lt

Adresas : Ateities g. 44, Vilnius
Skelbimo publikavimo data : 2018-06-05
Skelbimas galioja iki : 2018-09-01 (pradėti 2018-09-01)
Kontaktinė informacija : Išsamią informaciją  apie skelbiamą atranką teikiama

tel. (8 5) 248 4100

el. p.: rastine@lasuc.lt

III. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo pareigoms užimti.

Įstaiga / įmonė : Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Skelbimo įvadas : Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo pareigoms užimti.
Pareigos : lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas (16 kontaktinių pamokų).
Pareigybės rūšis : Darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį.
Darbuotojui, einančiam šias pareigas, keliami šie kvalifikaciniai     reikalavimai:
 1.  Aukštasis išsilavinimas (lietuvių kalba ir literatūra);
 2. Pedagogo kvalifikacija;
 3. Gebėti ugdymo procese taikyti informacines technologijas;
 4. Pedagoginio darbo stažas.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti :
 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
 4. Gyvenimo aprašymą.
 5. Dokumentus, patvirtinančius pedagoginį darbo stažą.

Visi dokumentai pateikiami elektroniniu paštu: rastine@lasuc.lt

Adresas : Ateities g. 44, Vilnius
Skelbimo publikavimo data : 2018-09-10
Skelbimas galioja iki : 2018-09-28
Kontaktinė informacija : Pretendentas dokumentus pateikia elektroniniu paštu rastine@lasuc.lt.

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami.

Informacija teikiama tel. (8 5) 248 4100 ir elektroniniu paštu rastine@lasuc.lt.

Elektroniniu paštu bus pranešta atrankos data, individualus atrankos laikas, vieta.

IV. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje Pastatų ir statinių priežiūros darbininko pareigoms užimti

Įstaiga / įmonė : Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Skelbimo įvadas : Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje Pastatų ir statinių priežiūros darbininko pareigoms užimti: 1,00 etato (40,00 val.).
Pareigos : Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas
Pareigybės rūšis : Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį
                     Reikalavimai :                     

 

 1. Darbo patirtis;
 2. Pageidautina elektriko ar staliaus kvalifikacija.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti :
 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Gyvenimo aprašymą;
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. Motyvacinį laišką;
 6. Dokumentus, patvirtinančius darbo stažą pagal pretenduojamą pareigybę;

Visi dokumentai pateikiami elektroniniu paštu: rastine@lasuc.lt

Adresas : Ateities g. 44, Vilnius
Skelbimo publikavimo data : 2018-06-05
Skelbimas galioja iki : 2018-06-21 (pradėti dirbti iš karto)
Kontaktinė informacija : Išsamią informaciją  apie skelbiamą atranką teikiama

mob. 8 654 72146, tel. (8 5) 248 4100

el. p.: rastine@lasuc.lt

V. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje Pastatų ir statinių priežiūros darbininko pareigoms užimti

Įstaiga / įmonė :

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras

Skelbimo įvadas :

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje Pastatų ir statinių priežiūros darbininko pareigoms užimti: 0,50 etato (20,00 val.)

Pareigos :

Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas

Pareigybės rūšis :

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį

Reikalavimai :                     

 

 1. Darbo patirtis;
 2. Pageidautina elektriko ar staliaus kvalifikacija.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti :
 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Gyvenimo aprašymą;
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. Motyvacinį laišką;
 6. Dokumentus, patvirtinančius darbo stažą pagal pretenduojamą pareigybę;

Visi dokumentai pateikiami elektroniniu paštu: rastine@lasuc.lt

Adresas : Ateities g. 44, Vilnius
Skelbimo publikavimo data : 2018-06-05
Skelbimas galioja iki : 2018-09-01 (pradėti dirbti iš karto)
Kontaktinė informacija : Išsamią informaciją  apie skelbiamą atranką teikiama

mob. 8 654 72146, tel. (8 5) 248 4100

el. p.: rastine@lasuc.lt

VI. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje Redaktoriaus (vadovėlių Brailio raštu leidyba) pareigoms užimti

Skelbimo įvadas: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje Redaktoriaus pareigoms užimti.
Pareigybės paskirtis: Leisti vadovėlius Brailio raštu, bendradarbiaujant su Centro pedagoginiais darbuotojais atrinkti aklajam mokiniui tinkamus grafinius brėžinius, iliustracijas.
Redaktorius atlieka šias funkcijas:
 1. Bendradarbiauja su Centro pedagoginiais darbuotojais dėl vadovėlių pritaikymo galimybių akliesiems mokiniams;
 2. Centro Metodinei tarybai pritarus ir Centro direktoriui patvirtinus reikiamų išleisti vadovėlių Brailio raštu planą, numato reikiamų leidybai medžiagų kiekį ir teikia paraišką;
 3. Parengia vadovėlį Brailio raštu: surenka, nuskenuoja tekstą, įveda reikiamus Brailio rašto ženklus, ruošia grafinius brėžinius, iliustracijas, maketuoja; kuria viršelio dizainą: paruošia titulinius lapus, paaiškinimus, knygos metriką ir turinį; įriša paruoštą vadovėlį ir perduoda jį į Centro biblioteką.
 4. Kartą per ketvirtį parengia sunaudotų medžiagų nurašymo aktus ir teikia juos nurašymo komisijai;
 5. Kartą per pusmetį sudaro sąrašą išleistų vadovėlių Brailio raštu, kuriuos (1 privalomas egzempliorius saugojimui) reikia perduoti Nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai, sąrašą ir teikia komisijai nustatyti jų kainą;
 6. Veda elektroninį dienos atliktų darbų žurnalą.
 

Darbuotojui, einančiam šias pareigas, keliami šie kvalifikaciniai reikalavimai:

                    

 

 1. Turėti humanitarinių arba fizinių mokslų srities aukštąjį išsilavinimą;
 2. Išmanyti leidybos procesą: maketavimą, korektūrą ir spausdinimą;
 3. Gebėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, interneto prieiga, teksto skenavimo (Adobe Reader arba analogiška), Brailio rašto spausdintuvo valdymo (Duxbury), kompiuterinėmis grafikos redagavimo (MS-Paint ar analogiška) programomis (pageidautina);
 4. Mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą.
 5. Motyvacinį laišką.
 6. Rekomendacijas.
Adresas: Ateities g. 44, Vilnius
Skelbimo publikavimo data: 2018-04-10
Skelbimas galioja iki: 2018-04-24
Kontaktinė informacija: Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentus su nuoroda „Dėl redaktoriaus darbo“ siųsti elektroniniu paštu:

rastine@lasuc.lt arba asmeniškai įteikti raštinėje adresu:

Ateities g. 44,  Vilnius

Išsami informacija apie skelbiamą atranką teikiama:

tel. (8 5) 248 4100