Atostogos

  • Mokinių atostogos:
Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2016-10-31 2016-11-04
Žiemos (Kalėdų) 2016-12-27 2017-01-06
Žiemos (6–IV gimnazijos) 2017-02-17 2017-02-17
Pavasario (Velykų) 2017-04-10 2017-04-14
Vasaros:

P–5

6III gimnazijos

IV gimnazijos

 

2017-05-31

2017-06-05

2017-05-26

 

2017-08-31

2017-08-31*

2017-08-31**

Pastabos:

* IIg klasės mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku;

** Gimnazijos IV klasės mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko kalbų įskaitas arba brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.

 

  • P – 5 klasių mokiniams skiriamos papildomos atostogos:
Atostogos prasideda Atostogos baigiasi
2017-02-13 2017-02-17
2017-04-18 2017-04-21
2017-05-29 2017-05-30