METODINIS APLANKALAS: KAS TAI IR KAIP NAUDOTIS?

2022 m. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras (toliau – LASUC) parengė metodinį aplankalą, kuriame surinkti pranešimai apie aklų ir silpnaregių vaikų / mokinių ugdymą. Pranešimų autoriai yra LASUC mokytojai, specialistai, kurie turi ilgametės patirties dirbti su sutrikusios regos mokiniais. Taip pat pristatome lektorių, aukštųjų mokyklų dėstytojų pranešimus, kuriuos jie skaitė LASUC organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.  

Tikslas. Sudaryti bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams ir švietimo pagalbos mokiniui specialistams galimybę savarankiškai domėtis aklų ir silpnaregių mokinių ugdymu(si). 

Šis metodinis aplankalas naudingas: 

 • jeigu jūs domitės įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo galimybėmis savo mokykloje, 
 • jeigu jūs ugdote sutrikusios regos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus,
 • jeigu į jūsų bendrojo ugdymo mokyklą, klasę atėjo sutrikusios regos mokinys, 
 • jeigu jūs nežinote, kaip parengti pamokos medžiagą aklam ar silpnaregiui mokiniui,
 • jeigu jūs norite daugiau žinoti apie fizinės ir emocinės aplinkos pritaikymą sutrikusios regos mokiniui. 

Kaip naudotis metodiniu aplankalu?  

 1. Susipažinkite su metodinio aplankalo turiniu. 
 2. Neskubėdami pasirinkite, su kuriuo pranešimu norėtumėte susipažinti.
 3. Registruokitės  https://docs.google.com/forms/d/1RDYQGbVutcbUks-Z7JnAiEZig_LhurqwkjiV-Y_pmyU/edit . Registracijos metu Jums reikės nurodyti savo darbo vietą ar ugdymo įstaigą ir pareigybes bei el. pašto adresą.
 4. Ten pat pasirinkite ir pažymėkite, kurį pranešimą norėtumėte gauti.
 5. Laukite, kol atsiųsime jums pranešimą nurodytu el. pašto adresu.
 6. Naudokitės pranešimu atsakingai, nekopijuokite, nesidalinkite su kitais. To prašo pranešimų autoriai ir metodinio aplankalo rengėjai.

 Pranešimų aplanką parengė ir į jūsų klausimus atsakys metodininkė Irina Mickutė el. paštu irina.mickute@lasuc.lt