* Šie laukai privalomi

Skirkite 2% paramą

Elektroninis dienynas

Kreipkitės

Biudžetinė įstaiga
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Ateities 44, LT-06329, Vilnius
8 5 2484100
8 650 95961
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 191713612

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro specialistai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje ir skaitė pranešimą

Šių metų gegužės 11-12 dienomis Lietuvos edukologijos universitete vyko tarptautinė konferencija „Įtraukusis ugdymas: iššūkiai ir galimybės“. Savo įžvalgomis apie šiandienos įtraukiojo ugdymo principus, vertybes bei galimybės ikimokyklinėse ir bendrojo ugdymo mokyklose dalinosi Edinburgo universiteto (JK) profesorė Lani Florian, Kembridžo universiteto (JK) profesorius Tony Booth, Harvardo universiteto (JAV) profesorius David H. Rose, Lietuvos edukologijos universiteto docentė dr. Alvyra Galkienė ir kiti. Plenariniuose posėdžiuose buvo akcentuojama mokyklos visiems kūrimo(si) svarba. Mokykla, kurios vertybines nuostatas ir turinį formuoja visi bendruomenės nariai (vaikai, tėvai, mokytojai), nepamiršdami kartu veikti ir prisiimti atsakomybę. Įdomus buvo profesoriaus David H.Rose pranešimas apie universalaus ugdymo dizainą. Pats profesorius tai pristatė kaip amerikietišką mėsainį, kurio kai kurie vaikai nenori valgyti. Tuomet kokia išeitis? Išeitis yra – mėsainį pateikti atskirai sudedamosiomis dalimis: mėsa, daržovės, bandelė, padažas ir t.t. Tokiu principu kiekvienas vaikas pasigamins savo mėsainį. Profesoriaus manymu, galime taip organizuoti ir ugdymą – pasiūlykime vaikui galimybes, priemones, aplinką, o jis pats susikurs veiklos kelius. Anot David H.Rose, kai sakoma „vidutiniškai“ ar „tai tinka visiems“, vadinasi, netinka nė vienam, nes kiekvienas mokinys yra ir nori būti kitoks, skirtingas, individualus.

Šioje konferencijoje mūsų Centro tiflopedagogė Vesta Staselytė (kartu su metodininke Irina Mickute) parengė pranešimą „Įtraukusis ugdymas. Nuo A. Jonyno mokyklos iki Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro“. Pranešime buvo kalbama apie Centro (LASUC) vystymosi kelią, siekiant įgyvendinti kokybišką aklųjų ir silpnaregių mokinių ugdymą. Kaip sakė pranešėja Vesta Staselytė, įtraukiojo ugdymo sisteminiai pokyčiai matomi, tačiau dar yra ir problemų. Centre dirbantys pedagogai, tiflopedagogai ir specialistai padeda akliems ir silpnaregiams mokiniams adaptuotis bendrojo ugdymo mokyklose, rengia šių mokyklų mokytojams ir pagalbos vaikui specialistams kvalifikacijos tobulinimo kursus, tikslina duomenis apie respublikos mokyklose besimokančius akluosius ir silpnaregius mokinius, atlieka vertinimą, konsultuoja tėvus, auginančius regos negalią turinčius vaikus, leidžia vadovėlius Brailio raštu, dalyvauja tarptautinių organizacijų, atstovaujančių akluosius, veikloje. Pranešėja klausytojų auditorijai nešė žinią, kad Centras atviras kaitai, tobulėjimui ir bendradarbiavimui.

Skaidrė Butnoriutė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro dailės mokytoja, konferencijai parengė stendinį pranešimą „Matau pasaulį kitaip: įtraukusis dailės ugdymas edukacinių veiklų kontekstuose“.

Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje „Įtraukusis ugdymas: iššūkiai ir galimybės“ suteikė naujų žinių bei patobulino jau turimus įgūdžius ir gebėjimus. Be to, tai puikus susitikimų ir pokalbių su kolegomis laikas.

Rudenį Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro planuose numatyta organizuoti respublikinę konferenciją švietimo specialistams, mokyklų vadovams, pavaduotojams, mokytojams, dirbantiems su aklais ir silpnaregiais mokiniais.

Metodininkė Irina Mickutė