KVIEČIAME DALYVAUTI NUOMOS KONKURSE

2020-07-23

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras, įmonės kodas 191713612, Ateities g.44, Vilnius, organizuoja Miegamojo korpuso (bendrabučio pastato) nenaudojamųjų patalpų (32,72 kv.m.) viešą nuomos konkursą.

Pagal 2020-07-01 „Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą” Miegamajam korpusui (bendrabučio  pastatui) suteiktas Unikalus Nr.:1097-5000-5017, bendras plotas: 37,72 kv. m., adresas: Ateities g. 44, Vilnius.

 

Nuomos konkurso sąlygos:

  1. Miegamojo korpuso (bendrabučio pastato) nenaudojamas patalpas (32,72 kv.m.) nuomojamos įstaigos administracinėms reikmėms.
  2. Pradinis siūlomas turto nuompinigių dydis: 170,14 Eur/1 mėn.
  3. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 15 dienos.
  4. Nustatytu laiku nesumokėjęs nuompinigių, nuomininkas moka 0,2 (dvi dešimtąsias) procento delspinigių nuo nesumokėtos nuompinigių ar kitų mokesčių sumos, nustatytos už kiekvieną pavėluotą dieną.
  5. Turto nuomos terminas: 2020 m. rugpjūčio mėn. 10 d. iki 2021 m. liepos mėn. 13 d.
  6. Konkurso dalyvių registravimo vieta (Ateities g. 44, Vilnius, kab. Nr. B107, Juozas Daunaravičius, tel. 8 603 79055, el.paštas: juozas.daunaravicius@lasuc.lt, registravimo laikas: darbo dienomis 8.00 – 13.00 val., registravimo pabaigos terminas: 2020-07-31 13.00 val.;
  7. Konkurso dalyvio pradinio įnašo dydis – 510,42 Eur (penki šimtai dešimt eurų 42 ct), jo sumokėjimo terminas: iki 2020-07-31 į Centro banko atsiskaitomąją sąskaitą: LT94 7044 0600 0045 3821, į kurią sumokamas pradinis įnašas, rekvizitai: AB SEB bankas, kodas 70440; pradinis įnašas sumokamas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu;
  8. Turto apžiūros sąlygos (asmuo, atsakingas už turto apžiūrą: Juozas Daunaravičius, tel. 8 603 79055, el.paštas: juozas.daunaravicis@lasuc.lt , patalpas galima apžiūrėti darbo dienomis: 8.00-13.00 val.); turto apžiūra gali vykti ne vėliau kaip likus 2-ms darbo dienoms iki konkurso dalyvių registravimo pabaigos;
  9. Konkursas vyks: 2020-08-04 10.00 val. Centro posėdžių salėje.
Sekantis