KVIEČIAME DALYVAUTI NUOMOS KONKURSE

2022-07-28

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras (toliau – LASUC), įmonės kodas 191713612, Ateities g.44, Vilnius, organizuoja Miegamojo korpuso (bendrabučio pastato) nenaudojamųjų patalpų viešą nuomos konkursą. 

Unikalus Nr.:1097-5000-5017, bendras patalpų plotas: 527,72 kv.m., adresas: Ateities g. 44, Vilnius. 

 Nuomos konkurso sąlygos: 

  1. Miegamojo korpuso (bendrabučio pastato) nenaudojamas patalpas 527,72 kv.m. nuomojamos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo veiklai vykdyti; 

  2. Pradinis siūlomas turto nuompinigių dydis: 3 736,26 Eur/1 mėn; 

  3. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 15 dienos; 

  4. Nustatytu laiku nesumokėjęs nuompinigių, nuomininkas moka 0,2 (dvi dešimtąsias) procento delspinigių nuo nesumokėtos nuompinigių ar kitų mokesčių sumos, nustatytos už kiekvieną pavėluotą dieną; 

  5. Turto nuomos terminas: 2022 m. rugsėjo 15 d. iki 2024 m. rugsėjo 14 d.; 

  6. Konkurso dalyvių registravimo vieta (Ateities g. 44, Vilnius, kab. Nr. B 107, Alvaras Bacevičius, tel. 8 603 79055, laikas: darbo dienomis 8.30 – 11.30 val., registravimo pabaigos terminas: 2022-08-04 11.30 val.; 

  7. Konkurso dalyvio pradinio įnašo dydis – 3 736,26 Eur (Trys tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt šeši eurai 26 ct), jo sumokėjimo terminas: iki 2022-08-04 į Centro banko atsiskaitomąją sąskaitą: LT94 7044 0600 0045 3821, į kurią sumokamas pradinis įnašas, rekvizitai: AB SEB bankas, kodas 70440; pradinis įnašas sumokamas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu; 

  8. Turto apžiūros sąlygos (asmuo, atsakingas už turto apžiūrą: Vasilij Šepelev, tel. 8 603 12634, el. paštas: vasilij.sepelev@lasuc.lt, patalpas galima apžiūrėti darbo dienomis: 8.30-11.30 val.), turto apžiūra gali vykti ne vėliau kaip likus 2-ms darbo dienoms iki konkurso dalyvių registravimo pabaigos; 

  9. Konkursas vyks: 2022-08-05 9.00 val. LASUC Edukaciniame kab. (A 213). 

2022-07-25 

Vilnius

Ankstesnysis Sekantis