Kviečiame dalyvauti nuomos konkurse

2021-07-30

KVIEČIAME DALYVAUTI NUOMOS KONKURSE

2021-07-27

Vilnius

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras, įmonės kodas 191713612, Ateities g.44, Vilnius, organizuoja Miegamojo korpuso (bendrabučio pastato) nenaudojamųjų patalpų viešą nuomos konkursą.

Pagal 2021-05-17 „Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą” Miegamajam korpusui (bendrabučio  pastatui) suteiktas Unikalus Nr.:1097-5000-5017, bendras patalpų plotas: 137,68 kv. m., adresas: Ateities g. 44, Vilnius.

Nuomos konkurso sąlygos:

  1. Miegamojo korpuso (bendrabučio pastato) nenaudojamas patalpas (137,68 kv.m.) nuomojamos priešmokyklinio ir pradinio ugdymo veiklai vykdyti.
  2. Pradinis siūlomas turto nuompinigių dydis: 795,80 Eur/1 mėn.
  3. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 15 dienos.
  4. Nustatytu laiku nesumokėjęs nuompinigių, nuomininkas moka 0,2 (dvi dešimtąsias) procento delspinigių nuo nesumokėtos nuompinigių ar kitų mokesčių sumos, nustatytos už kiekvieną pavėluotą dieną.
  5. Turto nuomos terminas: 2021 m. rugpjūčio mėn. 16 d. iki 2023 m. rugpjūčio mėn. 1 d.
  6. Konkurso dalyvių registravimo vieta (Ateities g. 44, Vilnius, kab. Nr. B 108, Gražina Vickutė, tel. 8 600 79688, el.paštas: grazina.vickute@lasuc.lt, registravimo laikas: darbo dienomis 8.00 – 13.00 val., registravimo pabaigos terminas: 2020-08-06 13.00 val.
  7. Konkurso dalyvio pradinio įnašo dydis – 2387,40 Eur (du tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai 40 ct), jo sumokėjimo terminas: iki 2020-07-31 į Centro banko atsiskaitomąją sąskaitą: LT94 7044 0600 0045 3821, į kurią sumokamas pradinis įnašas, rekvizitai: AB SEB bankas, kodas 70440; pradinis įnašas sumokamas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu.
  8. Turto apžiūros sąlygos (asmuo, atsakingas už turto apžiūrą: Vasilijus Šepelevas, tel. 8 603 12634, el. paštas: vasilij.sepelev@lasuc.lt, patalpas galima apžiūrėti darbo dienomis: 8,00-13,00 val.), turto apžiūra gali vykti ne vėliau kaip likus 2-ms darbo dienoms iki konkurso dalyvių registravimo pabaigos;
  9. Konkursas vyks: 2021-08-09 9,00 val. LASUC Edukaciniame kab. (A 213).

 

Ankstesnysis Sekantis