Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas subjektas

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje ir korupcijai atsparios aplinkos kūrimo skatinimą, koordinavimą, kontroliavimą įstaigose, kuriose Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina savininko arba dalininko teises ir pareigas, atsako Organizacijos vystymo skyrius. 
Kontaktai:
Vedėja Justė Zokaitienė, tel. +37061699298, el. p. Juste.Zokaitiene@smsm.lt, 171 kab.;
Vyriausioji specialistė Jolita Kutkaitytė-Pauliukienė, tel. +37061950759, el. p., Jolita.Kutkaityte-Pauliukiene@smsm.lt, 174 kab.;
Vyriausiasis specialistas Arvydas Vaitiekėnas, tel. +37061930236, el. p. Arvydas.Vaitiekenas@smsm.lt, 174 kab.