Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsniu, viešojo administravimo subjektas, rengiantis norminio teisės akto projektą, Vyriausybės nustatyta tvarka atlieka šio teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, jeigu teisės aktu numatoma reguliuoti visuomeninius santykius įstatyme nustatytose srityse.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras nerengia norminių teisės aktų projektų, kuriems reikėtų atlikti antikorupcinį vertinimą.