Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 23 straipsniu, viešojo sektoriaus subjektai savo interneto svetainėje viešina nuasmenintą informaciją apie per paskutinius trejus metus jų nustatytus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, jų pobūdį, skaičių, atliktus veiksmus juos tiriant ir taikytas teisinio poveikio ar kitas priemones, skirtas tokių pažeidimų padariniams pašalinti ir užkirsti kelią tokiems pažeidimams ateityje.  

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras per paskutinius trejus metus nėra nustatęs korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų.