Korupcijos prevencijos planavimo dokumentai

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras, vykdydamas Konkurencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas bei įgaliojimus, pagal kompetenciją prisideda prie Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 m. programos įgyvendinimo.

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsniu, viešojo sektoriaus subjekto korupcijos prevencijos veiksmų planai, apimantys vieno viešojo sektoriaus subjekto veiklą, gali būti rengiami viešojo sektoriaus subjekto vadovo sprendimu.

Šiuo metu Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro direktorius nėra priėmęs sprendimo rengti korupcijos prevencijos veiksmų planus. Korupcijos prevencija Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre yra užtikrinama įgyvendinant kitas teisės aktuose nustatytas korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemones.