Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 10 straipsniu, viešojo sektoriaus subjektas, valdydamas korupcijos riziką, savo nuožiūra gali atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą konkrečioje savo veiklos srityje. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas gali būti atliekamas viešojo sektoriaus subjekto iniciatyva arba viešojo sektoriaus subjekto, kuriam viešojo sektoriaus subjektas yra pavaldus ir (ar) kurios valdymo sričiai jis yra priskirtas, siūlymu.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras nėra gavęs iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymo dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo.

Rekomendacijas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos tvirtina Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius.