Informacijos apie asmenį surinkimas

Sąrašas pareigybių dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją:

Direktorius pavaduotojas ūkiui

Gimnazijos skyriaus vedėjas

Neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus vedėjas

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus vedėjas

Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyriaus vedėjas