Antikorupcinio sąmoningumo didinimas

Antikorupcinio sąmoningumo didinimas vykdomas kaip neatskiriama švietimo dalis ir ugdymas, siekiant puoselėti asmens teisių ir pareigų visuomenei, Lietuvos valstybei sampratą ir didinti visuomenės, viešojo ir privataus sektorių sąmoningumą veikti skaidriai ir sąžiningai, netoleruoti korupcijos ar kito nesąžiningo elgesio, pranešti apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras, įgyvendindamas Korupcijos prevencijos įstatymą, užtikrina, kad į pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas būtų įtraukiamos temos, susijusios su antikorupcinio sąmoningumo didinimu.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo didinimą įgyvendina vykdydamas darbuotojų konsultavimą ir informavimą.