Antikorupcinio elgesio standartų diegimas

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 13 straipsniu, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre patvirtintos Antikorupcinio elgesio taisyklės. Šiame dokumente nustatyti pagrindiniai darbuotojų skaidrios veiklos ir antikorupcinio elgesio standartai, kuriais siekiama užtikrinti sąžiningumą, atsakingumą, korupcijos netoleravimą. 

LASUC antikorupcinio elgesio taisyklės

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų korupcijos prevencijos politika. 

Švietimo mokslo ir sporto ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų politika