Įvyko mokymai „Mediacija (tarpininkavimas): kaip padėti kitiems spręsti konfliktą?“

2020-06-15

2020 m. birželio 10-11 d. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre vyko mokymai pedagogams ir specialistams „Mediacija (tarpininkavimas): kaip padėti kitiems spręsti konfliktą?“. Mokymuose dalyvavo Centro pedagogai ir specialistai. Mokymų tikslas – tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius sprendžiant konfliktus, suteikti žinių apie konfliktų sprendimą ir valdymą, naudojant tarpininkavimo (mediacijos) metodą. Padėti suprasti, įdiegti ir praktikuoti mediaciją ugdymo įstaigoje. 

Mokymų metu dalyviai buvo supažindinti su teorinėmis bei praktinėmis  žiniomis apie konfliktų mokyklose kilimo priežastis ir valdymo galimybes, apie mediaciją, jos principus, mediacijos procesą ir jo dalyvius, apie pagrindinius mediatorių įrankius, mediacijos taikymo ugdymo įstaigoje ypatumus, psichologinius mediacijos ypatumus.

Mokymų metu daug dėmesio skirta praktinėms užduotims ir jų analizei, mediacijos simuliacijai, simuliacijoje naudojamų įrankių aptarimui, mediacijos supervizijai. Buvo organizuotos individualios užduotys konfliktų sprendimo stiliaus nustatymui, praktiniai pratimai, skirti pristatytos teorinės informacijos įsisavinimui, atvejų analizė.

Mokymus vedė, skaidres ir  padalomosios medžiagos komplektus rengė Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė dr. Gražina Čiuladienė.

Kristina Pranienė

Ankstesnysis Sekantis