Tėvų taryba

Gintaras Kasperavičius

Lina Adamonienė

Lilija Stundienė

Asta Kelpšienė

Jurgita Žiškienė