Parama

GERB. LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ UGDYMO CENTRO BENDRUOMENĖS NARIAI,

Nuoširdžiai dėkojame visiems pervedusiems į Centro sąskaitą iki 1.2 proc. pajamų mokesčio sumos.

Jūsų pervestos pajamų mokesčio lėšos leidžia gerinti mokinių ugdymo (-si) aplinką, skatina mokinių kultūrinę-pažintinę veiklą, prisideda prie pedagogų kvalifikacijos kėlimo. 

Tikimės Jūsų paramos ir 2022 metais.

Jums nutarus iki  1,2% savo pajamų mokesčio skirti Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrui, paramą galite pervesti užpildę metinę pajamų mokesčio deklaraciją ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymo formos FR0512  04 versiją. 

Skirti 1.2 % GPM paramą lengviausiai galite elektroniniu būdu per Elektroninę deklaravimo sistemą (EDS).

http://deklaravimas.vmi.lt/

Informaciją, kaip užpildyti elektroninę FR0512 (v4) formą EDS puslapyje, rasite nuorodoje:

https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/9625568/vmi-200228-gpm-parama-instrukcija-spalv.pdf/f1f0fe99-fa45-40ad-b368-11a94da7eca8

– užpildę popierinį prašymą (iki 2022 m.) – FR0512 formą, siunčiamą paštu (adresu: Neravų g. 8, LT-66257 Druskininkai) ar įteikiamą tiesiogiai mokesčių administratoriui bet kuriame VMI padalinyje.

Nuo 2022 m. bus priimami tik e. būdu pateikti prašymai.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Ateities g. 44, 06329 Vilnius
Tel. +370 524 84100
El. paštas: rastine@lasuc.lt
A. s. LT787044060000453818

Iš anksto dėkojame už Jūsų paramą!