Naudingos nuorodos

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija:
http://www.smm.lt/

 

Švietimo informacinių technologijų centras:
http://www.itc.smm.lt/

 

Švietimo portalas e-mokykla:
http://portalas.emokykla.lt/SitePages/em_Puslapiai/Naujienos.aspx

 

Nacionalinis egzaminų centras:
http://www.egzaminai.lt/naujienos/

 

Ugdymo plėtotės centras:
http://www.upc.smm.lt/

 

Švietimo aprūpinimo centras:
http://www.sac.smm.lt/

 

Studijų kokybės vertinimo centras:
http://www.skvc.lt/?id=0

 

Mokyklų tobulinimo centras:
http://www.mtc.lt/lt/

 

Atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema:
http://www.aikos.smm.lt/aikos/index.htm

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras:
http://www.sppc.lt/

 

Orientavimas karjerai Europoje ir Lietuvoje:
http://www.euroguidance.lt/

 

International council for education of people with visual impairment:
http://www.icevi-europe.org/

 

Lietuviškos audio knygos visiškai nemokamai:

https://www.audioknygos.lt/78-nemokamos-lietuviskos-audio-knygos-3/?fbclid=IwAR0aN5Iy07VmVwvl3ZIoT-dKMYpUfXxFdr_x6-PQYGHaPVG36KI-eKd2h0E