Priėmimo tvarka

Prašymai priimami raštinėje iki 2019 m. gegužės 30 d. ir nuo birželio 11 d. iki rugpjūčio 26 d.

Mokinių priėmimo komisijos darbo laikas:

  • 2019 m. birželio 10 d. 13.00 val. (mokinių priėmimas mokytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio (pradinio ugdymo individualizuotas) ugdymo programas);
  • 2019 m. birželio 27 d.  9.00 val. (mokinių priėmimas mokytis pagal pagrindinio (pagrindinio ugdymo individualizuotas), vidurinio ir socialinių įgūdžių ugdymo programas);
  • 2019 m. rugpjūčio 29 d. 9.00 val. papildomas mokinių priėmimas.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras priima mokinius, kuriems nustatyta:
• 
Vidutinė silpnaregystė (regėjimo aštrumas geriau matančia akimi su korekcija 0,3-0,1 (30-10 procentų);
• Žymi silpnaregystė (regėjimo aštrumas geriau matančia akimi su korekcija 0,1-0,05 (10-5 procentai);
• Aklumas su regėjimo likučiu (regėjimo aštrumas geriau matančia akimi su korekcija 0,04-0,01 (4–1 procentas);
• Praktiškas ar visiškas aklumas (regėjimo aštrumas geriau matančia akimi su korekcija 0,01-1 šviesos, tamsos skyrimas);
• Kurčneregystė;
• 
Kompleksinė negalia, kurios derinyje yra vidutinė silpnaregystė, žymi silpnaregystė, aklumas su regėjimo likučiu, praktiškas, visiškas aklumas ar kurčneregystė.

Reikalingi dokumentai:
• Prašymas mokytis (pildomas vietoje);   PRAŠYMO FORMA TĖVAMS (GLOBĖJAMS,RŪPINTOJAMS ) ,   PRAŠYMO FORMA MOKINIUI

• Gydytojo oftalmologo asmens regėjimo būklės įvertinimas (tėvams (globėjams, rūpintojams) sutikus);

• Pedagoginės psichologinės tarnybos (ar švietimo pagalbos tarnybos) pažyma dėl nustatytų didelių  ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;

• Vaiko gimimo liudijimas;

• Įgyto išsilavinimo pažymėjimas arba mokymosi pasiekimų pažymėjimas.

 

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ UGDYMO CENTRO MOKINIŲ PRIĖMIMO 2019 – 2020 MOKSLO METAMS KOMISIJOS TVIRTINIMO V-161_MOKINIŲ_PRIĖMIMAS

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ UGDYMO CENTRO MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO PRIE-V-186 PRIĖMIMO KOMISIJA

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ UGDYMO CENTRĄ TVARKOS APRAŠAS 

Ateities g. 44, 06329 Vilnius
Tel. +370 524 84100
El. paštas: rastine@lasuc.lt