Priėmimo tvarka

 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras priima mokinius, kuriems nustatyta:
• 
Vidutinė silpnaregystė (regėjimo aštrumas geriau matančia akimi su korekcija 0,3-0,1 (30-10 procentų);
• Žymi silpnaregystė (regėjimo aštrumas geriau matančia akimi su korekcija 0,1-0,05 (10-5 procentai);
• Aklumas su regėjimo likučiu (regėjimo aštrumas geriau matančia akimi su korekcija 0,04-0,01 (4–1 procentas);
• Praktiškas ar visiškas aklumas (regėjimo aštrumas geriau matančia akimi su korekcija 0,01-1 šviesos, tamsos skyrimas);
• Kurčneregystė;
• 
Kompleksinė negalia, kurios derinyje yra vidutinė silpnaregystė, žymi silpnaregystė, aklumas su regėjimo likučiu, praktiškas, visiškas aklumas ar kurčneregystė.

Reikalingi dokumentai:
• Prašymas mokytis (pildomas vietoje);   PRAŠYMO FORMA TĖVAMS (GLOBĖJAMS,RŪPINTOJAMS) ,   PRAŠYMO FORMA MOKINIUI

• Gydytojo oftalmologo asmens regėjimo būklės įvertinimas (tėvams (globėjams, rūpintojams) sutikus);

• Pedagoginės psichologinės tarnybos (ar švietimo pagalbos tarnybos) pažyma dėl nustatytų didelių  ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;

• Vaiko gimimo liudijimas;

• Įgyto išsilavinimo pažymėjimas arba mokymosi pasiekimų pažymėjimas.

 

 

 

 

                  

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ UGDYMO CENTRĄ TVARKOS APRAŠAS 

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ UGDYMO CENTRO DIREKTORIAUS 2019 M. BALANDŽIO 16 D. ĮSAKYMO NR.V-186 „DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ UGDYMO CENTRĄ TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

Ateities g. 44, 06329 Vilnius
Tel. +370 524 84100
El. paštas: rastine@lasuc.lt