Priėmimo tvarka

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras priima mokinius, kuriems nustatyta:
• 
Vidutinė silpnaregystė (regėjimo aštrumas geriau matančia akimi su korekcija 0,3-0,1 (30-10 procentų);
• Žymi silpnaregystė (regėjimo aštrumas geriau matančia akimi su korekcija 0,1-0,05 (10-5 procentai);
• Aklumas su regėjimo likučiu (regėjimo aštrumas geriau matančia akimi su korekcija 0,04-0,01 (4–1 procentas);
• Praktiškas ar visiškas aklumas (regėjimo aštrumas geriau matančia akimi su korekcija 0,01-1 šviesos, tamsos skyrimas);
• Kurčneregystė;
• 
Kompleksinė negalia, kurios derinyje yra vidutinė silpnaregystė, žymi silpnaregystė, aklumas su regėjimo likučiu, praktiškas, visiškas aklumas ar kurčneregystė.

Reikalingi dokumentai:
• Prašymas mokytis (pildomas vietoje);
• 
Gydytojo oftalmologo asmens regėjimo būklės įvertinimas;
• 
Neįgalumo pažyma;
• 
Pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma apie nustatytus specialiuosius ugdymo(si) poreikius;
• 
Vaiko asmens dokumentas;
• Mokymosi pasiekimų pažymėjimas.

Mokinių priėmimas mokytis į mokyklas įforminamas mokymo sutartimi. Mokymo sutartis su kiekvienu naujai atvykusiu asmeniu sudaroma iki pirmos jo mokymosi dienos pagal ugdymo programą.

Priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija, tvarkos aprašas.

Ateities g. 44, 06329 Vilnius
Tel. +370 524 84100
El. paštas: rastine@lasuc.lt