Apgyvendinimas

Mokiniai apgyvendinami bendrabutyje pagal Mokinių priėmimo į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro bendrabutį tvarkos aprašą.

Mokiniai turi laikytis Bendrabučio vidaus taisyklių.
Su bendrabutyje pageidaujančiu gyventi mokiniu, ar jo tėvais (globėjais), sudaroma sutartis.
Kambariuose gyvena po 1–3 bendraklasius ar panašaus amžiaus mokinius.
Gyvenantiems bendrabutyje mokiniams įrengtos poilsio erdvės: buities, žaidimų, televizijos, kompiuterių, sporto (treniruoklių), laisvalaikio, šoudauno, meno terapijos kambariai bei šokių salė.