Karjera

 

Darbo skelbimas:   Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras Redaktorius

Įstaiga / įmonė :

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras

Skelbimo įvadas :

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras (toliau – Centras) kviečia dalyvauti atrankoje Redaktoriaus, leidžiančio literatūrą Brailio raštu pareigoms užimti: 1,00 etato (40,00 val.)

Pareigos :

Redaktorius (2 specialistų grupė, pareigybės lygis A)

Pareigybės rūšis :

Darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį.

Reikalavimai :                     

 

 1. Turėti humanitarinių arba fizinių mokslų srities aukštąjį išsilavinimą;
 2. Išmanyti leidybos procesą: maketavimą, korektūrą ir spausdinimą;
 3. Gebėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, teksto skenavimo (Adobe Reader arba analogiška), Brailio rašto spausdintuvo valdymo (Duxbury), kompiuterinėmis grafikos redagavimo (MS-Paint ar analogiška) programomis;
 4. Mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1688, reikalavimus.

Funkcijos:

Bendradarbiaujant su Centro pedagoginiais darbuotojais atrinkti aklajam mokiniui tinkamus grafinius brėžinius, iliustracijas, parengti vadovėlį Brailio raštu (sukurti viršelio dizainą, surinkti nuskenuoti tekstą, paruošti grafinius brėžinius, maketuoti, atlikti taisymus, spausdinti, tiražuoti ir įrišti).

Privalumas:

Mokėti Brailio raštą ir gebėti juo naudotis.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti :

 1. Sutikimą duomenis naudoti atrankos tikslais;
 2. Gyvenimo aprašymą;
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

Visi dokumentai pateikiami elektroniniu paštu: rastine@lasuc.lt

Adresas :

Ateities g. 44, Vilnius

Skelbimo publikavimo data :

2019-07-17

Skelbimas galioja iki :

 2019-08-31

Pradeda dirbti iš karto

Kontaktinė informacija :

Išsami informacija apie skelbiamą atranką teikiama

Tel. (8 5) 248 4100

 el. p.: rastine@lasuc.lt

 

Darbo skelbimas:   Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras Metodininkas

Įstaiga / įmonė :

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras

Skelbimo įvadas :

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje Metodininko pareigoms užimti 1,00 etatu.

Pareigos :

Metodininkas

Pareigybės rūšis :

Darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį.

Reikalavimai :                     

 

 1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 2. Turėti darbo patirties pedagogų kvalifikacijos tobulinimo srityje;
 3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos bei kitų institucijų teisės aktais, reglamentuojančiais pedagogų kvalifikacijos tobulinimo strateginius veiklos planus, didelį dėmesį skiriant dirbantiems su įvairiapusių raidos sutrikimų turinčiais vaikais;
 4. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
 5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti MS Office programų paketu, dokumentų valdymo sistema;
 6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
 7. Mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių), mokėjimo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip B1 kalbos mokėjimo lygį.

Funkcijos:

Atliepti Skyriaus ir šalies pedagogų, dirbančių su įvairiapusių raidos sutrikimų turinčiais vaikais visose ugdymo pakopose, profesinius poreikius, rengiant ir įgyvendinant kvalifikacijos tobulinimo programas, projektus.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti :

 1. Sutikimą duomenis naudoti atrankos tikslais;
 2. Gyvenimo aprašymą;
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. Dokumentus, patvirtinančius darbo stažą pagal pretenduojamą pareigybę.

Visi dokumentai pateikiami elektroniniu paštu:rastine@lasuc.lt

Adresas :

Ateities g. 44, Vilnius

Skelbimo publikavimo data :

2019-07-17

Skelbimas galioja iki :

 2019-08-31

Pradeda dirbti iš karto

Kontaktinė informacija :

Išsamią informaciją  apie skelbiamą atranką teikiama

Tel. (8 5) 248 4100

el. p. rastine@lasuc.lt; gintare.sate@lasuc.lt

Darbo skelbimas: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras Psichologas

Įstaiga / įmonė :

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras

Skelbimo įvadas :

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras skelbia atranką psichologo (-ės) pareigoms užimti.

Pareigos :

Psichologas (1,00 etatu).

Pareigybės rūšis :

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Reikalavimai :

 1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro laipsnis);
 2. Patirtis dirbant su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų;
 3. Ugdymo metodų išmanymas ir taikymas dirbant su vaikais, turinčiais įvairiapusių sutrikimų;
 4. Gebėjimas naudotis psichologinio įvertinimo metodikomis ir interpretuoti jų rezultatus;
 5. Gebėjimas praktiškai konsultuoti vaikus, turinčius įvairiapusių raidos sutrikimų;
 6. Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su įvairiapusių raidos sutrikimų turinčiais vaikais, pedagogais, vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
 7. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
 8. Mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių), mokėjimo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip B1 kalbos mokėjimo lygį.

Funkcijos:

Konsultuoti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius vaikus su įvairiapusiais raidos sutrikimais, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), šalies pedagogus šių problemų sprendimo klausimais.

Adresas :

Ateities g. 44, Vilnius

 Skelbimo publikavimo data:

2019-07-17

Skelbimas galioja iki :

2019-08-31

Pradeda dirbti iš karto

Kontaktinė informacija :

Išsamią informaciją  apie skelbiamą atranką teikiama

Tel. (8 5) 248 4100

el. p. rastine@lasuc.lt; gintare.sate@lasuc.lt

 

Darbo skelbimas: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras Specialusis pedagogas

Įstaiga / įmonė :

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras

Skelbimo įvadas :

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje specialiojo pedagogo pareigoms (pageidaujama vyr. specialiojo pedagogo kvalifikacinė kategorija) užimti 1,00 etatu

Pareigos :

Specialusis pedagogas

Pareigybės rūšis :

Darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį.

Reikalavimai :                     

 

 1. Turėti aukštąjį išsilavinimą ir specialiojo pedagogo kvalifikaciją (pageidaujama vyr. specialiojo pedagogo kvalifikacinė kategorija);
 2. Turėti patirties dirbant su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų;
 3. Gebėti atlikti pedagoginį vaikų vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą;
 4. Išmanyti individualių programų rengimo principus, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, bendrųjų, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartus, bendruosius ugdymo planus;
 5. Išmanyti vaikų specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus ir gebėti juos taikyti lavinant sutrikusias pažintines funkcijas;
 6. Išmanyti ugdymo metodus dirbant su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų, gebėti juos taikyti;
 7. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su įvairiapusių raidos sutrikimų turinčiais vaikais, vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
 8. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
 9. Mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių), mokėjimo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip B1 kalbos mokėjimo lygį.

Funkcijos

Teikti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams su įvairiapusiais raidos sutrikimais. Konsultuoti šalies pedagogus, tėvus aktualiais pažintinės raidos, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti :

1.   Sutikimą duomenis naudoti atrankos tikslais;

2.   Gyvenimo aprašymą;

3.   Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

4.   Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

5.   Dokumentus, patvirtinančius darbo stažą pagal pretenduojamą pareigybę.

Visi dokumentai pateikiami elektroniniu paštu: rastine@lasuc.lt

Adresas :

Ateities g. 44, Vilnius

Skelbimo publikavimo data :

2019-07-17

Skelbimas galioja iki :

2019-08-31

Pradeda dirbti iš karto

Kontaktinė informacija :

Išsamią informaciją  apie skelbiamą atranką teikiama

Tel. (8 5) 248 4100

 el. p.rastine@lasuc.lt;  gintare.sate@lasuc.lt

 

Darbo skelbimas: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras Personalo specialistas

Įstaiga / įmonė :

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras

Skelbimo įvadas :

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje  personalo specialisto pareigoms užimti: 1,00 etato (40,00 val.)

Pareigos :

Personalo specialistas  (specialistų grupė, pareigybės lygis A2)

Pareigybės rūšis :

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                     Reikalavimai:                     

 

1. Aukštasis išsilavinimas.
2. Mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus;

3. Mokėti užsienio (anglų) kalbą: bendrauti ir rašyti

4. Raštvedybos išmanymas, įgūdžiai.

5. Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus susijusius su raštvedyba ir archyvų tvarkymu.

6. Pageidautina patirtis analogiškoje pozicijoje.

7. Lietuvos Respublikos Darbo kodekso ir kitų, darbo santykius reglamentuojančių, teisės aktų išmanymas.

8. Gebėjimas dirbti savarankiškai, planuoti, organizuoti darbą.

9. Kruopštumas ir atidumas.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti :

 1. Sutikimą duomenis naudoti atrankos tikslais.
 2. Gyvenimo aprašymą.
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 5. Dokumentus, patvirtinančius darbo stažą pagal pretenduojamą pareigybę.

Visi dokumentai pateikiami elektroniniu paštu: rastine@lasuc.lt 

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Adresas :

Ateities g. 44, Vilnius

Skelbimo publikavimo data :

2019-07-17

Skelbimas galioja iki :

2019-08-31

Pradėti dirbti iš karto

Kontaktinė informacija :

Išsamią informaciją  apie skelbiamą atranką teikiama

tel. (8 5) 248 4100

 el. p.: rastine@lasuc.lt