Karjera

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Ateities g. 44, 06329 Vilnius
Tel. +370 524 84100
El. paštas: rastine@lasuc.lt

I. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus vedėjo pareigoms užimti (naujai kuriamam skyriui): 1,00 etatas (40,00 val.)

Pareigos Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus vedėjas(naujai kuriamam skyriui), (struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų grupė, pareigybės lygis A2)
Pareigybės rūšis Darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį.
Reikalavimai
 1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija.
 2. Darbo patirtis – ne mažesnė kaip 4 metų darbo stažas švietimo įstaigoje.
 3. Mokėti užsienio (anglų) kalbą: bendrauti ir rašyti.
 4. Mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.
 5. Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vaiko teisių konvencija, Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, vaikų ugdymą, jų teisių apsaugą, darbo santykius ir gebėti taikyti vadybinėje veikloje.
 6. Būti susipažinus su vadybos teorijomis, turėti vadybos pagrindų žinių.
 7. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją ir rengti išvadas, planuoti Skyriaus ugdomąją veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir siūlymus darbui tobulinti.
 8. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, jomis vadovautis.
 9. Mokėti rengti vidaus dokumentus.
 10. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus bendruomenės veiklą, derinti veiklas su kitais Centro skyriais, direktoriumi.
 11. Labai gerai dirbti kompiuterinėmis programomis.
 12. Turėti patirties su įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių vaikais.
 13. Privaloma 1 metų vadybos patirtis.
 14. Pageidautina 3 metų patirtis dirbant su įvairiapusį raidos sutrikimą turinčiais mokiniais.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 1. Sutikimas asmens duomenis naudoti atrankos tikslais.
 2. Gyvenimo aprašymas.
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 5. Dokumentai, kurie patvirtina darbo stažą pagal pretenduojamą pareigybę.
 6. Užsienio kalbos (anglų) mokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
Skelbimo publikavimo data 2019–02–07
Skelbimo galiojimo data 2019–03–15
Kontaktinė informacija

Ateities g. 44, 06329 Vilnius
Tel. +370 524 84100
El. paštas: rastine@lasuc.lt
Visi dokumentai pateikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą VATIS.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

 

II. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje Personalo specialisto pareigoms užimti: 1,00 etatas (40,00 val.)

Pareigos Personalo specialistas (specialistų grupė, pareigybės lygis A2)
Pareigybės rūšis Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
Reikalavimai
 1. Aukštasis išsilavinimas.
 2. Mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.
 3. Mokėti užsienio (anglų) kalbą: bendrauti ir rašyti.
 4. Raštvedybos išmanymas, įgūdžiai.
 5. Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus susijusius su raštvedyba ir archyvų tvarkymu.
 6. Pageidautina patirtis analogiškoje pozicijoje.
 7. Lietuvos Respublikos Darbo kodekso ir kitų, darbo santykius reglamentuojančių, teisės aktų išmanymas.
 8. Gebėjimas dirbti savarankiškai, planuoti, organizuoti darbą.
 9. Kruopštumas ir atidumas.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 1. Sutikimas asmens duomenis naudoti atrankos tikslais.
 2. Gyvenimo aprašymas.
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 5. Dokumentai, kurie patvirtina darbo stažą pagal pretenduojamą pareigybę.
Skelbimo publikavimo data 2019–02–07
Skelbimo galiojimo data 2019–03–13 (pradėti dirbti nuo 2019–03–04)
Kontaktinė informacija

Ateities g. 44, 06329 Vilnius
Tel. +370 524 84100
El. paštas: rastine@lasuc.lt
Visi dokumentai pateikiami elektroniniu paštu.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

 

III. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje Gimnazijos skyriaus vedėjo pareigoms užimti: 1,00 etatas (40,00 val.)

Pareigos Gimnazijos skyriaus vedėjas (struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų grupė, pareigybės lygis A2)
Pareigybės rūšis Darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį.
Reikalavimai
 1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija.
 2. Darbo patirtis – ne mažesnė kaip 5 metų darbo stažas švietimo įstaigoje.
 3. Ne mažesnė kaip 3 metų patirtis dirbant su sutrikusio regėjimo mokiniais.
 4. Mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.
 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vaiko teisių konvencija, Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, vaikų ugdymą, jų teisių apsaugą, darbo santykius ir gebėti taikyti vadybinėje veikloje.
 6. Būti susipažinęs su vadybos teorijomis, turėti vadybos pagrindų žinių.
 7. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją ir rengti išvadas, planuoti Skyriaus ugdomąją veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir siūlymus darbui tobulinti.
 8. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, jomis vadovautis.
 9. Mokėti rengti vidaus dokumentus.
 10. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus bendruomenės veiklą, derinti veiklas su kitais Centro skyriais, direktoriumi.
 11. Mokėti dirbti kompiuteriu, tvarkyti dokumentų apskaitą, priimti ir siųsti informaciją.
 12. Privalumai: turėti tiflopedagogo kvalifikaciją, mokėti bent vieną ES šalių kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų), turėti vadybinę kategoriją.
 13. Privaloma 1 metų vadybos patirtis.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 1. Sutikimas asmens duomenis naudoti atrankos tikslais.
 2. Gyvenimo aprašymas.
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 5. Dokumentai, kurie patvirtina darbo stažą pagal pretenduojamą pareigybę.
Skelbimo publikavimo data 2019–02–07
Skelbimo galiojimo data 2019–03–15
Kontaktinė informacija

Ateities g. 44, 06329 Vilnius
Tel. +370 524 84100
El. paštas: rastine@lasuc.lt
Visi dokumentai pateikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą VATIS.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

 

IV. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje Specialiojo pedagogo (darbui su ikimokyklinio amžiaus aklais ir silpnaregiais vaikais) pareigoms užimti: 0,50 etato (13,50 val.)

Pareigos Specialusis pedagogas (2 specialistų grupė, pareigybės lygis A)
Pareigybės rūšis Darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį.
Funkcijos Teikti specialiąją pedagoginę (tiflopedagoginę) pagalbą akliems ir silpnaregiams ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams.
Reikalavimai
 1. Turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir specialiojo pedagogo kvalifikaciją (pageidautina tiflopedagogo).
 2. Mokėti lietuvių kalbą: kalbos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688.
 3. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, aiškiai ir taisyklingai kalbėti.
 4. Mokėti užsienio (anglų, vokiečių) kalbą: gebėti komunikuoti raštu ir žodžiu.
 5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis pagal Reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK- 555.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 1. Sutikimas asmens duomenis naudoti atrankos tikslais.
 2. Gyvenimo aprašymas.
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 5. Dokumentai, kurie patvirtina darbo stažą pagal pretenduojamą pareigybę.
Skelbimo publikavimo data 2019–02–07
Skelbimo galiojimo data 2019–03–22 (pradėti dirbti nuo 2019–03–25)
Kontaktinė informacija

Ateities g. 44, 06329 Vilnius
Tel. +370 524 84100
El. paštas: rastine@lasuc.lt
Visi dokumentai pateikiami elektroniniu paštu.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

 

V. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje Projektų vadovo pareigoms užimti: 0,50 etato (20,00 val.)

Pareigos Projektų vadovas (specialistų grupė, pareigybės lygis A2)
Pareigybės rūšis Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
Reikalavimai
 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Mokėti užsienio (anglų) kalbą pažengusio vartotojo B2 lygmeniu.
 3. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis. Labai gerai dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų rengimo programa ir kt.
 4. Išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos švietimo sistemą, Europos Sąjungos paramos teikimą bei Europos Sąjungos paramos valdymą ir administravimą, raštvedybos taisykles.
 5. Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir kitų darbuotojų veiklą, kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 6. Turėti puikius bendravimo ir derybų įgūdžius, loginį mąstymą, gebėti įvertinti projekto rizikos lygį.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 1. Sutikimas asmens duomenis naudoti atrankos tikslais.
 2. Gyvenimo aprašymas.
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 5. Dokumentai, kurie patvirtina darbo stažą pagal pretenduojamą pareigybę.
Skelbimo publikavimo data 2019–02–07
Skelbimo galiojimo data 2019–03–22
Kontaktinė informacija

Ateities g. 44, 06329 Vilnius
Tel. +370 524 84100
El. paštas: rastine@lasuc.lt
Visi dokumentai pateikiami elektroniniu paštu.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

 

VI. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kviečia dalyvauti atrankoje Metodininko pareigoms užimti: 0,50 etato (20,00 val.)

Pareigos Metodininkas (2 specialistų grupė, pareigybės lygis A)
Pareigybės rūšis Darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį.
Reikalavimai
 1. Turėti humanitarinių mokslų srities aukštąjį išsilavinimą.
 2. Gebėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, interneto prieiga.
 3. Gebėti parengti informacinę ar metodinę medžiagą su kompiuterinėmis grafikos redagavimo programomis.
 4. Mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.
 5. Mokėti užsienio (anglų, vokiečių) kalbą: gebėti komunikuoti raštu ir žodžiu.
 6. Pageidautina turėti analogiško darbo patirtį.
Funkcijos
 1. Rengti informacinę ir metodinę medžiagą bendrojo ugdymo mokyklų akliems ir silpnaregiams mokiniams, jų tėvams ir pedagogams.
 2. Organizuoti pagalbos teikimą įtraukiuoju būdu ugdomiems mokiniams.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 1. Sutikimas asmens duomenis naudoti atrankos tikslais.
 2. Gyvenimo aprašymas.
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 5. Dokumentai, kurie patvirtina darbo stažą pagal pretenduojamą pareigybę.
Skelbimo publikavimo data 2019–01–08
Skelbimo galiojimo data 2019–03–22 (Pradėti dirbti nuo 2019–03–25)
Kontaktinė informacija

Ateities g. 44, 06329 Vilnius
Tel. +370 524 84100
El. paštas: rastine@lasuc.lt
Visi dokumentai pateikiami elektroniniu paštu.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.