Aktualu

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio d. sprendimą Nr. V- „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ ar jį keičiantis teisės aktas bei šio sprendimo pagrindu priimtas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre bus organizuojamas periodinis, savanoriškas testavimas.  Testavimo procesu siekiama užtikrinti COVID-19 ligos tarp mokyklos bendruomenės narių plitimo kontrolę, mažinti šios ligos židinių ar protrūkių mokyklose skaičių. Šiuo tikslu numatoma periodiškai organizuoti ir vykdyti COVID-19 ligos nustatymo tyrimus vienu iš šių būdų: nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrimas SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu (toliau – kaupinių PGR tyrimas) arba savikontrolės būdu atliekant greituosius SARS-CoV-2 antigeno testus (toliau – savikontrolės tyrimas).

Sutikimas dėl mokinių testavimo


Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos paskelbtė algoritmus, kaip elgtis, jei ugdymo įstaigos darbuotojas ar mokinys susirgo COVID-19 liga.  NVSC Algoritmai
 

Švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijos, kaip elgtis mokykloms, jei mokiniui ar darbuotojui nustatoma COVID-19

Švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl Covid-19 prevencijos

Visi dokumentai skelbiami https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/2020-2021-mokslo-metai

 

 

 

Tėvai nemokamos psichologinės pagalbos gali sulaukti, paskambinę į „Tėvų liniją , tel. 8-800-900-12

 

 

 

Techninės (IT) pagalbos klausimais darbuotojus ir mokinius, tėvus konsultuoja 

Skaitmeninių technologijų administratorius Gintaras Norkus (LASUC darbuotojus ir mokinius, tėvus, bendrojo ugdymo mokyklų pedagogus ir sutrikusios regos mokinius), el. paštas gintaras.norkus@lasuc.lt,

tel. Nr. 8 679 88239, Skype Gintaras Norkus

Skaitmeninių technologijų administratorius Gintas Gečas (LASUC darbuotojus, mokinius): el. paštas gintas.gecas@lasuc.lt, Skype ginnttas

 Nuotolinio ugdymo / konsultavimo organizavimas 
SKYRIUS  KONTAKTAI

 INFORMACINIS WORD DOKUMENTAS 

NUOTOLINIO UGDYMO/ KONSULTAVIMO ORGANIZAVIMAS

Gimnazijos skyrius

P- IV mokinių nuotolinis ugdymas  

Gimnazijos skyriaus vedėja

Asta Jagminaitė 

asta.jagminaite@lasuc.lt

+370 679 96511

Gimnazijos skyriaus nuotolinis ugdymas

Ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo grupė

Neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus vedėja

Stasė Juciutė

stase.juciute@lasuc.lt

+370 679 96805

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės nuotolinis ugdymas
Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyrius

Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyriaus vedėja

Jūratė Maskoliūnienė

jurate.maskoliuniene@lasuc.lt

+370 679 87400

Bibliotekos  laikinoji tvarka  COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) metu

Bibliotekos laikinoji tvarka COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) metu WORD formatu

Švietimo pagalba LASUC mokiniams nuotolinis konsultavimas

Švietimo pagalba bendrojo ugdymo mokyklų sutrikusios regos mokiniams  nuotolinis konsultavimas

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus vedėja

Gintarė Šatė

info@srvks.lt 

http://www.srvks.lt

+370 659 93701, +370 677 58544

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus nuotolinis konsultavimas

Siekiant, kad nuotolinis mokymas ir mokymasis būtų kuo patogesnis ir paprastesnis,  mokiniai gali pasinaudoti skaitmeniniais šaltiniai internete.

LITERATŪROS ŠALTINIS

INTERNETINĖ NUORODA
Lietuvos aklųjų bibliotekos elektroninių leidinių (grožinė literatūra, kai kurie vadovėliai) bazė ELVIS, skirta sutrikusios regos, skaitymo sutrikimų turintiems mokiniams

http://elvis.labiblioteka.lt/home/show

Garsinės programinės (ir ne tik) knygos, audio knygos nuoroda atsiunčiama į el. paštą

https://www.audioknygos.lt/78-nemokamos-lietuviskos-audio-knygos-3/

Užsienio ir lietuvių autorių įgarsinti kūriniai

https://soundcloud.com/vyturys-382449132/sets

Programiniai lietuvių literatūros kūriniai (reikia registruotis)

https://www.vyturys.lt/knygu-sarasas

5 – 8 klasės literatūros kūriniai PDF, MP3 ir TXT formatu

http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/

5–10 klasių lietuvių kalbos ir literatūros programinių kūrinių tekstų elektroniniai šaltiniai. Galimas atsisiuntimas PDF formatu

https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/kalbos/med=39/352/483

Lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatijos 11–12 klasei elektroninė versija. Chrestomatija atsiunčiama į nurodytą el. paštą

https://www.upc.smm.lt/naujienos/chrestomatija/

Interaktyvi lietuvių kalbos, literatūros (kultūros) ir Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių duomenų bazė. Joje pateikiama ugdymo procesui būtina informacija, aktualizuojami ir susiejami kalbos, literatūros ir Lietuvos istorijos mokymosi šaltiniai

http://www.šaltiniai.info

Garsinės knygos, spektakliai, istorijos pamokos 5 – 12 kl. mokiniams ( rinktis #Mokykla su LRT https://www.lrt.lt/mediateka