Aktualu

Dėl Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro darbo karantino laikotarpiu

Informuojame, kad Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras tęsia darbą nuotoliniu būdu. Atnaujinama informacija apie veiklas bus skelbiama įstaigos tinklalapyje AKTUALU skiltyje, el. dienyne TAMO.  

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro darbuotojai bus pasiekiami el. paštais nurodytais www.lasuc.lt kontaktų srityje. Su Centro pedagogais galite susisiekti per TAMO el.dienyną. 

Daugiau informacijos el. pašto adresu rastine@lasuc.lt, tel. +370 524 84100. 

 

TECHNINĖS (IT) PAGALBOS KLAUSIMAIS DARBUOTOJUS IR MOKINIUS, TĖVUS KONSULTUOJA 

Skaitmeninių technologijų administratorius Gintaras Norkus (LASUC darbuotojus ir mokinius, tėvus, bendrojo ugdymo mokyklų pedagogus ir sutrikusios regos mokinius), el. paštas gintaras.norkus@lasuc.lt,

tel. Nr. 8 679 88239, Skype Gintaras Norkus

Skaitmeninių technologijų administratorius Gintas Gečas (LASUC darbuotojus, mokinius): el. paštas gintas.gecas@lasuc.lt, Skype ginnttas

 

 Nuotolinio ugdymo / konsultavimo organizavimas nuo 2020 m. kovo 30 d.
SKYRIUS  KONTAKTAI

 INFORMACINIS WORD DOKUMENTAS 

NUOTOLINIO UGDYMO/ KONSULTAVIMO ORGANIZAVIMAS

Ginazijos skyrius

P- IV mokinių nuotolinis ugdymas  

Gimnazijos skyriaus vedėja

Asta Jagminaitė 

asta.jagminaite@lasuc.lt

+370 679 96511

Gimnazijos skyriaus nuotolinis ugdymas
Ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo grupė

Neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus vedėja

Stasė Juciutė

stase.juciute@lasuc.lt

+370 679 96805

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės nuotolinis ugdymas
Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyrius

Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyriaus vedėja

Jūratė Maskoliūnienė

jurate.maskoliuniene@lasuc.lt

+370 679 87400

Švietimo pagalba LASUC mokiniams nuotolinis konsultavimas

 

Švietimo pagalba bendrojo ugdymo mokyklų sutrikusios regos mokiniams  nuotolinis konsultavimas

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus vedėja

Gintarė Šatė

info@srvks.lt 

http://www.srvks.lt

+370 659 93701, +370 677 58544

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus nuotolinis konsultavimas