Informacija apie standartizuotų Brailio rašto ženklų diegimą

2020-06-19

Lietuvos Standartizacijos Departamentas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrui suteikė galimybę naudotis standartų LST ISO 17049:2017 ir LST ISO 17049:2017/NA:2019 „Prieinamas dizainas. Brailio rašto naudojimas ant ženklų, įrangos ir prietaisų“ turiniu. Standartų naudojimo taisyklės griežtai draudžia šiuos standartus platinti, kopijuoti, dauginti ir perspausdinti. Standartų turinys bus naudojamas aklų mokinių, jų pedagogų ir tėvų konsultavimo ir vadovėlių Brailio raštu leidybos reikmėms.

Birželio mėn. sudaryta pedagogų darbo grupė parengė Standartizuotų Brailio rašto ženklų diegimo planą, kuriame numatyta parengti lankstinukus pradinių ir vyresniųjų klasių mokytojams apie naujų Brailio rašto ženklų naudojimą. Planuojama, iki rugsėjo mėn. atnaujinti pradinių klasių ( o vėliau ir kitų klasių) vadovėlius Brailio raštu naudojant standartizuotus Brailio rašto ženklus ir organizuoti informacinius renginius LASUC ir šalies pedagogams ir akliems mokiniams.

Pedagogai gali susipažinti su standartų LST ISO 17049:2017 ir LST ISO 17049:2017/NA:2019 „Prieinamas dizainas. Brailio rašto naudojimas ant ženklų, įrangos ir prietaisų“ turiniu LASUC skaitykloje arba Lietuvos aklųjų bibliotekoje (vartotojams į namus nebus išduodami).

Aktuali informacija bus siunčiama bendrojo ugdymo mokykloms, kuriose mokosi aklieji mokiniai.

Jūratė Maskoliūnienė

 

Sekantis