Eilėraščių deklamavimo konkursas „Uždekim Kalėdų žibintą“

2019-12-13

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupės vaikai ir 1–4 klasių mokiniai glaudžiai bendradarbiauja rengdami bendras popietes, projektines veiklas, vyresni padeda mažesniems.

Gruodžio 10 d. Centre vyko Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir 1–4 klasių mokinių popietė, eilėraščių deklamavimo konkursas „Uždekim Kalėdų žibintą“. Konkurse dalyvaujantys vaikai ir mokiniai prie papuoštos Kalėdinės eglutės deklamavo eilėraščius apie Kalėdas, žiemą, Senelį Šaltį ir kt., žaidė žaidimus. Vaikai patys rinko vaikus, gražiausiai deklamavusius eilėraštukus. Daugiausia plojimų sulaukė ir visi džiaugėsi Tado ir Elidijos deklamuotais eilėraščiais. Po konkurso visi vaikai pasivaišino Kalėdinio kalendoriaus pirštinėje rastais skanumynais.

Danutė Bužinskienė

Ankstesnysis Sekantis