Edukacinė išvyka į Adomo Mickevičiaus muziejų

2019-06-25

Šiais mokslo metais 8 klasės mokiniai per lietuvių kalbos pamokas susipažino su iškilia asmenybe – poetu Adomu Mickevičiumi. Norėdami daugiau sužinoti apie romantizmo dainiaus gyvenimą ir kūrybą, 7 ir 8 klasių mokiniai birželio 20 dieną nuvyko į Adomo Mickevičiaus muziejų, įsikūrusį poeto bute, kuriame jis rengė spaudai poemą „Gražina“. Vos įžengus į siaurame sostinės senamiesčio Bernardinų skersgatvyje esantį memorialinį butą, padvelkė šimtmečio vėsa – juk šis muziejus vienas seniausių Vilniuje, atšventęs garbingą 100 metų jubiliejų.  Išvyka baigėsi senamiesčio kertelėje prie Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčių, kur kadaise vaikštinėjo žymusis poetas. Ten stovi skulptoriaus Gedimino Jokūbonio sukurtas paminklas Adomui Mickevičiui. Poetas pavaizduotas parimęs ant perskeltos kolonos, kuri simbolizuoja jo gyvenimo dvilypumą: gyvenimą Tėvynėje ir tremtyje, priklausymą dviem – lietuvių ir lenkų – kultūroms. Prie šio paminklo vyko pirmasis sovietų valdžios nesankcionuotas mitingas per visą sovietinę okupaciją. Ir neatsitiktinai: juk Adomas Mickevičius taip karštai gynė tautos ir asmenybės teisę į laisvę, puoselėjo meilę gimtajam kraštui bei jo istorijai.

Ankstesnysis Sekantis