Viešųjų ir privačių interesų derinimas

Pareigų, kurias einantys asmenys, privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas 

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi kontrolės tvarkos aprašas