Darželyje vykusi pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

2023-01-20

Kiekvienais metais LASUC bendruomenė dalyvauja pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtoje paminėti 1991 m. sausio 13-osios įvykius, pagerbti Sausio 13-osios didvyrius, kurių atminimas gyvas ir kuriems turime būti dėkingi už tai, kad šiandien esame laisvi. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai su savo mokytojomis taip pat dalyvavo šioje akcijoje. 8 valandą ryto uždegėme atminties žvakutes ir užgesinome šviesas visuose languose dešimčiai minučių. Apie tuos įvykius kalbėjome su vaikais ir siekėme, kad mažos širdelės pajustų vienybę. Norėdami kartu su vaikučiais parodyti, kad neužmiršome laisvės gynėjų, gaminome atvirutes su Lietuvos trispalve, darželio Aktų salėje laikydami vėliavą giedojome himną. Tegul bendrumas mus vienija nuo pat mažų dienų.

Mokytojos Jolanta ir Irina

Ankstesnysis Sekantis