Centro mokiniai dalyvavo tarptautiniuose jaunimo mainuose „Scene of superstitions“, Lenkijoje

2019-04-11

Balandžio 1-8 dienomis Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro mokiniai kartu su sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyriaus psichologe Kotryna Miknevičiūte ir specialiąja pedagoge ir logopede Gintare Mykolaityte dalyvavo projekte „Scene of superstitions”, Paronin mieste, Lenkijoje. Pagrindinis projekto tikslas – regėjimo negalią turinčių žmonių integracija, stereotipinio požiūrio mažinimas.  Projektas apjungė 16-22 metų jaunuolius iš Lenkijos, Latvijos ir Lietuvos. Projekto tema nagrinėja  prietarus, stereotipinius nuostatus, asmeniniu bei kultūriniu aspektu. Per aštuonias projekto dienas dalyviai, naudodami teatro, muzikos raiškos priemones, įgyvendino įvairias veiklas. Jaunuoliai kūrė etiudus– šoko, vaidino, dainavo. Zakopanės vidurinėje mokykloje, dalyviai parodė savo sukurtus pasirodymus, mokyklos bendruomenei. Taikant neformaliojo ugdymo metodus buvo vystomi tarpkultūriniai dialogai, ieškoma bendrų kultūrinių elementų, istorinių aspektų, kurie padėjo geriau pažinti save, savo kultūrą, šaknis bei įveikti asmenines baimes.

Mokinių mintys:

,,Man patiko: relaksacija kieme, mankšta, išvyka į kalnus, impro– show, žaidimai“

,,Labai patiko, net per dvi  minutes galėčiau  lagaminą susikrauti ir atgal vykti šiuo metu“

,,O įspūdžiai tai labai puikūs, geriausia stovykla, labai liūdna  buvo išvažiuoti. Trumpai tariant šauniausia išvyka, kuri tik buvo“

,,Buvo nauja patirtis – vesti neregį“

 

Ankstesnysis Sekantis