Centre vyko tiesioginė seminaro transliacija

2019-06-13

Birželio 12 d. Centre vyko tiesioginė seminaro „Akli ir silpnaregiai mokiniai bendrojo ugdymo mokykloje: misija įmanoma“ transliacija. Centro pedagogai transliacijos žiūrėti susirinko į seminarų klasę. Respublikos pedagogai gavę prisijungimo kodą galėjo internetinį seminarą stebėti sau patogioje aplinkoje. Seminaro metu Centro pedagogai, kurie dalyvavo kvalifikacijos renginiuose Izraelyje, Latvijoje, Prancūzijoje, Vengrijoje, Vokietijoje pristatė savo patyrimus. Pedagogų pranešimuose atsispindėjo aklų ir silpnaregių mokinių ugdymui pritaikytų priemonių naujovės, ankstyvojo amžiaus vaikų konsultacijų organizavimo patirtis įtraukiant tėvus, ugdomojo koučingo metodika, šiuolaikiška pagalbos mokant vaikus orientacijos ir kasdienių gyvenimo įgūdžių. Bendrojo ugdymo mokyklų pedagogai sulaukė kvietimo Centre tobulintis, konsultuotis, kad aklų ir silpnaregių mokinių įtraukusis ugdymas vyktų sklandžiai ir kokybiškai.

Ankstesnysis Sekantis