Centre vyko seminaras „Tikslinga švietimo pagalba ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus akliesiems ir silpnaregiams“

2018-12-14

Gruodžio 13 d. Centre vyko savivaldybių administracijų tarpinstitucinio bendradarbiavimo specialistams skirtas seminaras „Tikslinga švietimo pagalba ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus akliesiems ir silpnaregiams“. Seminaro tikslas – supažindinti specialistus su aklų ir silpnaregių vaikų ugdymo, pagalbos šeimai organizavimo galimybėmis, Centro veikla. Seminaro dalyviams buvo svarbu suprasti aklų ir silpnaregių vaikų ugdymosi ypatumus, teikiamą jiems pagalbą, susipažinti su specialiosiomis priemonėmis.
Atvykę specialistai sužinojo apie aklų ir silpnaregių asmenų pastarųjų metų statistiką, ankstyvąją intervenciją, tiflopedagoginę ir psichologinę, logopedinę pagalbą, Europos šalių įtraukiojo ugdymo patirtis, Centro teikiamas paslaugas. Po seminaro dalyviai minėjo, kad buvo prasmingas, visapusiškai naudingas ir savalaikis susitikimas.

Ankstesnysis Sekantis