* Šie laukai privalomi

Skirkite 2% paramą

Elektroninis dienynas

Kreipkitės

Biudžetinė įstaiga
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Ateities 44, LT-06329, Vilnius
8 5 2484100
8 650 95961
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 191713612

Ar tikrai bendrojo ugdymo mokyklos pasirengusios priimti regos negalią turintį mokinį?

Šių metų birželio 7 dieną Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras (toliau – Centras) sukvietė respublikos bendrojo ugdymo mokyklų švietimo pagalbos mokiniui specialistus į apskritojo stalo diskusiją. Diskusijos tema „Savalaikė ir kryptinga švietimo pagalba bendrojo ugdymo mokyklų akliesiems ar silpnaregiams mokiniams“. Į šį renginį rinkosi dalyviai tikėdamiesi daugiau sužinoti apie pagalbą regos negalią turintiems vaikams, o patirtį turintys specialistai ja pasidalinti. Organizatoriai pasirinko keturis diskusinius klausimus:

– pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijų įgyvendinimas

– bendradarbiavimo tarp pagalbos mokiniui specialistų ir pedagogų skatinimas;

– pagalbos mokiniui specialistų komandos formavimui;

– tėvų įtraukimas į pagalbos mokiniui procesą.

Diskusijos moderatorė Centro psichologė Aušra Jonkutė paprašė dalyvių laikytis duomenų konfidencialumo, diskutuojant gerbti kalbantį kolegą, laikytis laiko reglamentą.

Apibendrinti pastebėjimai po apskritojo stalo diskusijos:

  1. Mokykla, priimdama regos negalią turintį mokinį, turi numatyti, kas jam teiks pagalbą, paramą, taps tarpininku ar patarėju. Manytume, kad tam pasirengęs ir tinkamas būtų specialusis pedagogas.
  2. Negalima palikti mokytojo (pradinių klasių ar dalykininko) vieno, nesuteikiant jam pagalbos, patarimų, kaip dirbti su silpnaregiais ar aklais mokiniams. Todėl mokykloje turėtų būti suformuota švietimo pagalbos mokiniui specialistų komanda, apjungianti visų bendruomenės narių planus ir numatanti priemones jiems įgyvendinti.
  3. Bendruomenės švietimas, žinių ir gebėjimų teikimas ugdant regos negalią turinčius vaikus, yra viena iš svarbiausių priemonių siekiant visapusiškos vaiko integracijos.
  4. Jeigu yra bendrojo ugdymo mokyklų poreikis, Centro specialistai pasirengę teikti pagalbą, konsultacijas, rengti susitikimus vietoje.
  5. Dalyvių nuomone, tokios diskusijos labai reikalingos. Jos padeda pasirengti darbui su negalia turinčiais vaikais, suteikia informacijos apie pagalbą iš išorės, užsimezga naudingi ryšiai.

Po diskusijos organizatoriai visus dalyvius pakvietė aplankyti Centro erdves – susipažinti su kabinetais, biblioteka, klasėmis. Atsisveikinome linkėdami vieni kitiems gražios artėjančios vasaros ir kitais mokslo metais vėl susitikti bendriems darbams, pokalbiams, diskusijoms.