Akcija „LASUC DAROM 2019“

2019-04-09

Visus LASUC bendruomenės narius (mokinius, tėvelius, Centro darbuotojus) kviečiame dalyvauti akcijoje „L A S U C    D A R O M  2019“. Akcija vyks 2019 m. balandžio 13 d. (šeštadienį) 10.00 valandą. Renkamės prie Centro paradinių durų. Turėkime darbines pirštines, kas turite ir galite atsineškite, kastuvą ar kt. aplinkos tvarkymui reikalingą priemonę. Tvarkysime LASUC teritoriją, gėlynus, aplinkinį miškelį. Norintys padėti tvarkyti aplinką, bet numatytą dieną negalintys dalyvauti, gali geranoriškai pasirinkti ir kitą dieną, laiką.

Ankstesnysis Sekantis