Naujienos

LASUC pedagogų mokymai Valtery mokymo ir konsultavimo centre Onerva (Suomijos Respublika)
2019.11.12
Lapkričio 5–8 dienomis LASUC pedagogai dalyvavo mokymuose Valtery mokymo ir konsultavimo centre Onerva (Jyväskyla, Suomija). Mokymų metu buvo pristatyta Suomijos specialiojo ugdymo sistema, konsu...
Išvyka į parodą „Blind date“
2019.11.12
Spalio 10 dieną grupė LASUC mokinių, lydimų mokytojų Šarūnės Meškuotienės ir Vaivos Truskauskienės, lankėsi Nacionalinėje dailės  galerijoje, taktilinėje parodoje „Blind date“. Š...
Vėlinių minėjimas
2019.11.11
Spalio 25 – ąją, paskutiniąją dieną prieš rudens atostogas, visi susirinkome į Vėlinių minėjimą. Spingsint žvakių liepsnelėms ir skambant muzikai, klausėme V. Mačernio, žymaus lietu...
Ikimokyklinis ugdymas
Mažyliai ugdomi pagal ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo ir pritaikytą priešmokyklinio bendrojo ugdymo programas.
Bendrasis ugdymas
Mokiniai ugdomi pagal pradinio, pagrindinio, akredituoto vidurinio bendrojo ugdymo programas. Išlaikę brandos egzaminus įgyja reikiamų gebėjimų ir įgūdžių tolimesniam mokymuisi ir profesinei karjerai. Ugdomoji veikla grindžiama specialių priemonių ir metodų naudojimu, individualizavimu ir diferencijavimu.
Kurčneregių ugdymas
Kurčneregiai mokiniai ugdomi pagal individualizuotas ugdymo programas. Jų labai didelių ugdymosi poreikių tenkinimui būtina sąlyga yra nuolatinis individualus bendravimas su ugdytoju.
Specialusis ir socialinių įgūdžių ugdymas
Sutrikusios regos kompleksinių negalių mokiniai ugdomi pagal individualizuotas ugdymo programas. Ugdymo procesas vykdomas veiklomis, o ne pamokomis.
Neformalusis vaikų švietimas
Organizuojama saviraiškos poreikius tenkinanti bei formalųjį ugdymą papildanti mokinių laisvalaikio veikla.
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius
Veikdami kartu, specialistai padės pedagoginėms psichologinėms ir švietimo pagalbos tarnyboms pasirengti vertinti įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių vaikų gebėjimus. Ugdymo įstaigoms pasirengti ugdyti įvairiapusių raidos sutrikimų turinčius vaikus, o taip pat tėvams (globėjams, rūpintojams) pasiruošti gyvenimo pokyčiams, auginant įvairiapusių raidos sutrikimų turinčius vaikus.
LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ UGDYMO CENTRASAteities g. 44, LT-06329 Vilnius

tel.: 8 5 2484100, 8 650 95961
el. paštas rastine@lasuc.lt
el. svetainė www.lasuc.lt

atsisk. sąsk. Nr. LT787044060000453818
AB "SEB bankas", b.k. 70440

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 191713612