Naujienos

LASS veikia Centro mokinių darbų paroda „Ledo gėlės“
2018.12.18
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungoje (Labdarių g. 7/11, Vilnius) veikia Centro mokinių kalėdinių darbų paroda „Ledo gėlės“. Parodą parengė technologijų mokytoja Giedrė Rečiūni...
Centre vyko seminaras „Tikslinga švietimo pagalba ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus akliesiems ir silpnaregiams“
2018.12.14
Gruodžio 13 d. Centre vyko savivaldybių administracijų tarpinstitucinio bendradarbiavimo specialistams skirtas seminaras „Tikslinga švietimo pagalba ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus akliesie...
Pilietiškumo pamoka Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalione
2018.12.13
Gruodžio 11 d. mes dalyvavome Pilietiškumo pamokoje „Lietuvos kariuomenės 100–metis“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalione.  Tai buvo labai smagi pamoka – ekskursij...

Renginiai

Ikimokyklinis ugdymas
Mažyliai ugdomi pagal ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo ir pritaikytą priešmokyklinio bendrojo ugdymo programas.
Bendrasis ugdymas
Mokiniai ugdomi pagal pradinio, pagrindinio, akredituoto vidurinio bendrojo ugdymo programas. Išlaikę brandos egzaminus įgyja reikiamų gebėjimų ir įgūdžių tolimesniam mokymuisi ir profesinei karjerai. Ugdomoji veikla grindžiama specialių priemonių ir metodų naudojimu, individualizavimu ir diferencijavimu.
Kurčneregių ugdymas
Kurčneregiai mokiniai ugdomi pagal individualizuotas ugdymo programas. Jų labai didelių ugdymosi poreikių tenkinimui būtina sąlyga yra nuolatinis individualus bendravimas su ugdytoju.
Specialusis ir socialinių įgūdžių ugdymas
Sutrikusios regos kompleksinių negalių mokiniai ugdomi pagal individualizuotas ugdymo programas. Ugdymo procesas vykdomas veiklomis, o ne pamokomis.
Neformalusis vaikų švietimas
Organizuojama saviraiškos poreikius tenkinanti bei formalųjį ugdymą papildanti mokinių laisvalaikio veikla.
LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ UGDYMO CENTRASAteities g. 44, LT-06329 Vilnius

tel.: 8 5 2484100, 8 650 95961
el. paštas rastine@lasuc.lt
el. svetainė www.lasuc.lt

atsisk. sąsk. Nr. LT787044060000453818
AB "SEB bankas", b.k. 70440

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 191713612